Aktuellt Sanering av Påvallbron i Ytteresse
13.1.2020

Sanering av Påvallbron i Ytteresse

Pedersöre kommun begär i samråd med Öst-Påvall enskilda väglag anbud för sanering av Påvallbron i Ytteresse.

Slutna anbud lämnas in senast fredagen 24.1.2020 kl. 12.00 till:

Pedersöre kommun, Tekniska avdelningen, PB 1, 68911 Bennäs

 

Handlingar fås av Stefan Hellund, tel. 050-5625707 el. stefan.hellund@pedersore.fi