Aktuellt Riksdagsvalet 2 april 2023
30.3.2023

Riksdagsvalet 2 april 2023

Riksdagsval hålls söndagen 2.4.2023. Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsvalet.

På valdagen är röstningslokalerna öppna kl. 9-20.

Pedersöre kommun är indelat i tretton röstningsområden, enligt följande:

Röstningsområde - röstningsställe - adress

001. Lepplax, Lepplax skola, Lepplaxvägen 99

002. Kållby, Kållby skola, Heimbackaleden 40

003. Edsevö, Edsevö skola, Holmvägen 7

004. Forsby, Forsby skola, Forsbyvägen 386

005. Sundby, Sundby samlingshus, Sundbyvägen 310

006. Bennäs, Kommungården, Skrufvilagatan 2

007. Kyrkoby, Sandsund skola, Skolhusvägen 29

008. Ytteresse, Ytteresse skola, Ytteressevägen 214

009. Överesse, Överesse skola, Essevägen 160

010. Lappfors, Skidstugan, Terjärvvägen 110

011. Nederpurmo, Purmogården, Purmovägen 320

012. Lillby, Purmo skola, Lillbyvägen 205

013. Överpurmo, Lostugan, Överpurmovägen 606