Aktuellt Projektet Loffens får bidrag
22.9.2020
Delar av en damm, spår av grävmaskinens arbete på marken och två bodar. Ankdammen-området i Bennäs.

Markarbetena vid Ankdammen i Bennäs pågår. Delar om området torrläggs med rör, så att det
nya huset delvis placeras där det tidigare fanns ett dike.

Projektet Loffens får bidrag

Kommunstyrelsen stöder allaktivitetshuset Loffens i Bennäs med ett bidrag på knappt 40 000 euro. Det nya byahuset som byggs vid Ankdammen har en totalbudget på 330 000 euro.

Bennäs byaråd håller i projektet som också involverar Pedersöre ungdomsförening, Bennäs-Lövö marthaförening och Folkhälsan i Pedersöre. Aktion Österbotten stöder markarbetet med 66 100 euro.

Byarådet har sökt ett bidrag på 263 900 euro från NTM-centralen. Det statliga bidraget på 75 procent av kostnaden – 197 925 euro – förutsätter att kommunen deltar med 20 procent av den offentliga finansieringen.

Kommunstyrelsen fattade i måndags beslut om att stöda projektet. Stödet på 39 585 euro betalas ut i tre rater.

Enligt projektplanen ska huset stå klart sommaren 2021.