Aktuellt Premiär för Pedersöres nya visuella profil
10.6.2020

Premiär för Pedersöres nya visuella profil

Pedersöre förnyar sin visuella identitet, över hela linjen. Det innebär en ny logo, en ny färgvärld och en ny och mer tillgänglig webbplats.

Det har runnit mycket vatten under åbroarna sedan Pedersöres gamla logo, den röda snurran, togs i bruk 2001. Jobbet med den nya grafiska profilen har pågått i över ett år, och kommundirektören Stefan Svenfors är nöjd med resultatet.

– Det spelar en allt större roll hur vi uttrycker oss visuellt, speciellt i och med att en stor del av vår kommunikation har övergått till webben och sociala medier. För kommunens del har arbetet med den grafiska profilen inneburit att vi tvingats tänka på vad vi vill förmedla och vilka värderingar vi har, säger Svenfors.

 

Formgivarna Johanna Öst Häggblom och Ida-Maria Wikström fick uppdraget att utgå från axet i kommunens vapen och kulturhuset Ax logo, som duon skapade för några år sedan. De hade alltså redan formspråket och känslan i kroppen.

– Utmaningen bestod i att processen blev bakvänd eftersom kulturhusets logo är underordnad Pedersöres logo. Vi skulle med andra ord hitta grundidén i efterhand, säger Öst Häggblom och Wikström.

Resultatet är en kombination av ett solmoget kornax, ett växande träd och en öppen dörr.

Pedersöre nya logo.

– Vår tanke är att logon visar att Pedersöre är en välkomnande kommun med plats för alla. Här finns utrymme för var och en att slå rot. Formen kan också ge associationer till ett kornax, vilket visar att det utöver utrymme att finnas till, också finns möjlighet att växa.

Enkelt uttryckt handlar det om växtkraft och öppenhet i ett och samma paket.

Kommundirektören Stefan Svenfors tycker logon signalerar mer än det som möter ögat.

– Logon speglar vår historia och ger en fingervisning om hur vi vill att omvärlden ska se på oss, säger han.

Det finns också en variant av logon, med tillägget ”Anno 1348”. Det är det årtal när namnet Pedersöre nämns i skrifterna för första gången.

Pedersöres nya logo med tillägget "Anno 1348".

Öst Häggblom och Wikström blev också inspirerade av kommunens långa anor och miljö när de jobbade med färgpaletten i den grafiska profilen. Kornaxets gyllenbruna färg är den främsta huvudfärgen, tillsammans med svart och vitt.

– Vi lade till en djupblå ton som fungerar bra ihop med övriga logotyper i kommunens regi och på så sätt utgör det djupblåa en sammanförande länk, likt Pedersöres vattendrag, säger de.

Rödmyllan har ett starkt fäste i Pedersöres identitet och finns fortsättningsvis med i färgskalan. Färgpaletten utökades med en vårgrön ton som symboliserar kommunens växtkraft och en himmelsblå nyans.

Logon och färgpaletten kommer att synas i kommunens marknadsföring, i annonser, flaggor, biltejpningar och på kommunens webbplats www.pedersore.fi. Det finns också tillämpningar i form av visitkort och powerpointmallar.

Fem kvadrater med färgerna i Pedersöres färgpalett: kornax, djupblå, rödmylla, himmelsblå och vårgrön.

Pedersöres färgpalett innehåller fem färger: kornax, djupblå, rödmylla, himmelsblå och vårgrönt.

Webbplatsen har också förnyats, dels för att stämma överens med Pedersöres nya visuella uttryck, dels för att beakta kraven på webbtillgänglighet. Syftet med webbtillgängligheten är att förbättra jämlikheten i det digitala samhället. Personer med funktionsnedsättningar eller andra svårigheter ska också kunna ta del av innehållet på kommunens webbplats. Det fordrar både tekniska lösningar och ett tydligt och begripligt innehåll.

– Det är något som vi utvecklar och jobbar med hela tiden, säger informatören Malin Henricson.

Tilläggsuppgifter: kommundirektör Stefan Svenfors, 050-5120 420, stefan.svenfors@pedersore.fi samt formgivarna Johanna Öst Häggblom 050–307 41 54 och Ida-Maria Wikström 050–351 2786.