Aktuellt Pensionärer ger kommunen förbättringsförslag
16.5.2022
Kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng sitter vid ett bord och ser på när kommundirektören Stefan Svenfors skakar hand och tar emot papper av Henrik Sandberg, ordförande för Esse pensionärsförening.

Kommundirektören Stefan Svenfors tar emot de skriftliga förbättringsförslagen som Henrik Sandberg, ordförande för Esse pensionärsförening, räcker över. Sittande till vänster kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng.

Pensionärer ger kommunen förbättringsförslag

Pedersöre tar bra hand om sina äldre invånare – men det finns saker att förbättra. Det var budskapet när pensionärsföreningarna i Pedersöre uppvaktade kommunledningen i måndags. Förbättringsförslagen gäller bl a höjd ålder för mammografi, screening för prostatacancer, rastbänkar vid cykelvägar, vardagskunskap om digitala verktyg och en simhall.

Det handlade om en budkavle som Esse pensionärsförening, Purmo pensionärer och Pedersöre pensionärsklubb deltar i med anledning av att Svenska pensionärsförbundets firar 50-årsjubileum i år. Syftet är att uppmärksamma beslutsfattare lokalt, regionalt och på riksplanet om vad samhället kan göra för att underlätta vardagen för de äldre och öka deras trivsel.

Henrik Sandberg, ordförande i Esse pensionärsförening, överlämnade Pedersörepensionärernas synpunkter till kommundirektören Stefan Svenfors, kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng och kommunfullmäktiges ordförande Niclas Sjöskog.

Förslagen gällde vården, motion- och hälsofrämjande aktiviteter och kultur och de äldres påverkningsmöjligheter.

När det gäller vården vill pensionärsföreningarna:

  • att gränsen för mammografi höjs och att undersökningar för att upptäcka prostatacancer hos män införs.
  • att möjligheten att få kontakt med de lokala hälsovårdsstationerna och vården förbättras.
  • att kommunen upprätthåller ett register över hjärtstartarna i kommunen och att listan finns där pensionärer samlas.

Sandberg påpekade också att den hälsobefrämjande verksamheten blir en allt viktigare del av kommunens ansvar efter vårdreformen.

– Pensionärer cyklar mycket på sommaren och vi önskar att Pedersöre skapar viloställen med bänkar längs populära cykelleder i kommunen, sade han.

Pensionärsföreningarna lyfter också upp bristen på en simhall i Pedersöre.

– En simhall skulle öka utbudet av motion- och rehabiliteringsmöjligheter, speciellt för de äldre.

När det gäller information om kommunens service och tjänster har pensionärerna noterat att alltmer av informationen flyttar över till nätet, vilket riskerar att öka ojämlikheten för dem som inte behärskar digitala hjälpmedel.

– Därför behöver vi pensionärer utbildning om hur man använder smarttelefon, ipad och liknande. Pedersöre MI kunde skola upp oss och göra oss modernare, säger Sandberg.

Dessutom påminner de tre pensionärsföreningarna om att kommunens beslutsfattare borde ta vara på äldrerådet som remissinstans och ge rådet större möjligheter att ge utlåtande i frågor som berör de äldre i Pedersöre.

Kommundirektören Stefan Svenfors tackade för synpunkterna.

– När man kommer med konstruktiva förslag är det enklare att få saker gjorda, säger han.

Han lovade att se till att önskemålen tas upp i kommunens nya vård- och omsorgssektion, som ska koordinera samarbetet mellan kommunen och Österbottens välfärdsområde.

Niclas Sjöskog håller med om att kunskap om digitala hjälpmedel och verktyg är en viktig sak.

– Och vi ska också se till att de digitala systemen är användarvänliga, säger Sjöskog.

Johanna Holmäng framhöll för sin del att den digitala utbildningen också kunde gälla sociala medier, som en plattform för umgänge på nätet.

– Och jag lovar se till att äldrerådet får ge utlåtanden, säger Holmäng som också fortsätter jobba för cancerscreeningen.

Kommundirektören, representanter för tre pensionärsföreningar i Pedersöre, samt kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande står på rad framför huvudingången till kommungården i Bennäs.

Kommundirektör Stefan Svenfors, Guy Käcko från Purmo pensionärer, Lars Antfolk från Esse pensionärsförening, Gustav Kass, ordförande för Pedersöre pensionärsklubb, Per-Erik Finne från Pedersöre pensionärsklubb, kommunfullmäktiges ordförande Niclas Sjöskog, Henrik Sandberg, ordförande för Esse pensionärsförening och kommunstyrelsens ordförande Johanna Holmäng fick i måndags diskutera hur kommunen kan utveckla servicen för de äldre Pedersöreborna.