Aktuellt Pedersörepodden, avsnitt 39
28.10.2022
Pedersörepoddens logo.

Pedersörepodden, avsnitt 39

Pedersörepodden är tillbaka med ett fullmatat avsnitt. Vi hör kommunens motionsrådgivare Jennifer Storrank berätta om sitt arbete och så vi får information hur man gör felanmälningar med Virhifunktionen i Pedersöreappen, då kommunens informatör Malin Henricson gästar studion.

Programledarna Katta Svenfelt och Dennis Rönngård presenterar nyheter och evenemangstips.

Poddavsnittets textmotsvarighet finns här nedan.

Lyssna på podden här

Textmotsvarighet 28.10.2022

Katta Svenfelt (0:11): Hej och välkomna till Pedersörepodden, tervetuloa poddaamaan kanssamme och välkommen du Dennis Rönngård brunbränd och full med sand i håret (skratt)

Dennis Rönngård (0:22): Ja så är det Katta Svenfelt, tillbaks till svarven efter en sol och stads semester med familjen. Vi har haft det riktigt avkopplande och skönt och värme, värme och så lite värme på det. Bra med avkoppling innan vintern.

Katta Svenfelt (0:40): Så har en månad gått sedan vår senaste podd, tänk vad tiden går fort.

Dennis Rönngård (0:47): He e väl så då man har roligt. Och roligt har vi ju väl eller?

Katta Svenfelt (0:51): Oftast så, man har väl så roligt som man väljer att se på det. Ibland är man låg och ibland är man lite muntrare så vi väljer munter tycker jag.

Dennis Rönngård (1:00): Så gör vi, så muntert skall nu få nyheter idag och så skall Malin berätta om systemet Virhi ett enkelt nytt sätt att göra felanmälningar i Pedersöre appen och så blir det ju förstås va iri nu tå?

Katta Svenfelt (1:15): Näin on hyvin mielin annetaan teille uutiset, ja saatte oppia uudesta Pedersöre sovellus uutisesta Virhistä ja tietysti kourallinen tapahtumia, että semmosta tänään.

Joten hyvä kumppani mistä aloitetaan?

Dennis Rönngård (1:27): Vi börjar väl med nyheter, tässä uutiset.

Projekttiden för Pedersöres vindkraftsstrategi börjar närma slutet och det är dags att summera projektet. Därför ordnar vi ett slutseminarium vars teman är energiförsörjning och den gröna omställningen. Dessutom presenteras utkastet till Pedersöres vindkraftsstrategi.

Seminariet ordnas i Sursik skolas auditorium onsdag 2.11.2022 klockan 18–20. Evenemanget börjar med kaffe från kl. 17.30, programmet börjar kl. 18. Seminariet streamas också via Invånarforum på Facebook där man kan se evenemanget live eller senare.

Katta Svenfelt (2:14): Pedersören tuulivoimastrategia – loppuseminaari.

Keskiviikkona 2.11.2022 klo 18–20, auditorio, Sursikin koulu.

Pedersören tuulivoimastrategian projektiaika alkaa lähesty loppuaan ja on aika vetää yhteen projektia. Siksi järjestämme loppuseminaarin, jonka teemoina ovat energiahuolto ja vihreä siirtymä. Lisäksi seminaarissa esitellään Pedersören tuulivoimastrategian luonnosta.

Seminaari järjestetään Sursikin koulun auditoriossa. Tapahtuma alkaa kahvitarjoilulla klo 17.30, ohjelma alkaa klo 18. Seminaari striimataan myös Facebookin Asukasfoorumin kautta, jossa tapahtumaa voi seurata reaaliaikaisesti tai myöhemmin.

Dennis Rönngård (3:09): Förbättringsarbetet på stamväg 68 i Edsevö är klart och i och med har trafikströmmen i korsningsområdet förändrats en aning.

I fortsättningen ska du inte längre svänga vänster över mötande körfält när du ska ut på stamvägen från Granholmsbrinken (”Gamla Edsevö”) eller Hotellvägen (industriområdet).

Både när du kommer från Granholmsbrinken och ska köra mot Jakobstad, och när du kommer från Hotellvägen och ska köra mot Esse eller riksväg 8, ska du använda den nya och förlängda Holmvägen under stamvägen.

– Tack vare de nya trafikarrangemangen blir det smidigare och tryggare att ansluta till huvudvägen från sidovägarna, säger projektchef Pasi Kivioja på Trafikledsverket.

– Den sista asfalteringen som ingår i projektet genomförs om två år. På det sättet förlänger vi beläggningens livstid med några år. Entreprenören kommer att fortsätta en del efterarbete sedan de nya trafikarrangemangen träder i kraft, säger Kivioja.

Katta Svenfelt (4:10): Kantatien 68 parannushanke Pedersöressä on valmis. Valmistumisen myötä risteysjärjestelyt taajamassa ovat muuttuneet jonkin verran.

Jatkossa Granholmintörmän ja Hotellitien suunnasta kantatielle (Kolpintie) liityttäessä ei enää käännytä vastaantulevan kaistan yli vasemmalle. Granholmintörmän liittymästä Pietarsaaren suuntaan mentäessä ja Hotellitieltä Valtatien 8 suuntaan lähdettäessä käytetään uutta, kantatien alittavaa Holmintien yhteyttä.

– Uusien liikennejärjestelyjen ansiosta liittyminen sivuteiltä päätielle on jatkossa sujuvampaa ja turvallisempaa, hankkeen projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta kertoo.

Dennis Rönngård (4:57): Pedersöre kommun deltar i det nationella energispartalkot genom flera olika åtgärder som minskar kommununens elförbrukning. Målsättningen är att minska elförbrukningen med 10 procent.

Kommunen drog ner på vägbelysningen längs sina gator och vägar samt gårdbelysningen kring sina fastigheter från och med lördagen den 15 oktober.

Vägbelysningen släcks i regel klockan 22.00 i hela kommunen. Kommunen utreder i samråd med NTM-centralen om det också kan förverkligas i Kållby längs Centrumvägen.

Undantag:

 • I Sandsund släcks vägbelysningen kl. 22.30.
 • Edsevö korsningsområde, lyser hela natten (ledbelysning): Hotellvägen, Holmvägen, Granholmsbrinken och Bärholmsvägen.
 • Bennäs centrumområde, lyser hela natten: Bennäsvägen från riksväg 8 fram till Nyhallavägen samt Vasavägen fram till Stationsvägen. En stor del av armaturerna är ledlampor/högtrycksnatrium.

Katta Svenfelt (6:02): Ja Pedersöre osallistuu sähkön säästötalkoisiin –
valot sammutetaan aikaisemmin

Pedersören kunta osallistuu valtakunnallisiin energian säästötalkoisiin usealla eri toimenpiteellä, kunnan sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää sähkön kulutusta 10 prosenttia.

Kunnassa lyhennettiin katu- ja tienvalaistusaikoja sekä kiinteistöjen pihavalaistusaikoja lauantaista 15. lokakuuta alkaen.

Tienvalaistus sammutetaan pääsääntöisesti klo 22.00 koko kunnassa. Kunta selvittää yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa, voidaanko samaa toteuttaa Kolpin Keskustiellä.

Poikkeuksia

 • Sandsundissa tievalaistus sammutetaan klo 22.30.
 • Katuvalot ovat päällä läpi yön Edsevön risteysalueella: Hotellitie, Holmintie, Granholmintörmä ja Marjasaarentie. Kyseessä on led-valaistus.
 • Pännäisten keskusta-alueella, valaistus läpi yön.

Dennis Rönngård (7:03): Lantbruksföretagare ska ansöka om semester för 2023 senast den 31.10.2022. Semesteransökan görs elektroniskt via Lomitusnetti-tjänsten. Gå in på LPA:s hemsida och välj e-tjänster, därifrån kan du sedan logga in på Lomitusnetti-tjänsten med dina bankkoder och lämna in din personliga semesteransökan. 

Kontrollera att din e-postadress är korrekt, detta är viktigt eftersom semesterbesluten för 2023 kommer att sändas ut elektroniskt. 

Har du frågor kring ansökan, ring nummer 044 556 7702 så hjälper vi dig. 

Har du ännu semesterdagar som hör till 2022 oinplanerade? Kontakta i så fall den ledande avbytaren för ditt område för att hitta en lämplig semestertidpunkt. Inga semesterdagar överflyttas till följande år utan orsak.

Katta Svenfelt (7:58): Maatalousyrittäjien on aika hakea vuosilomia.

Maatalousyrittäjien vuosilomahakemukset on jätettävä lokakuun loppuun mennessä.

Vuosilomahakemus tehdään sähköisesti Lomitusnetti-palvelussa. Siirry Melan verkkosivustolle, kirjaudu Lomitusnetti-palveluun pankkitunnuksilla ja jätä henkilökohtainen vuosilomahakemus.

Viimeinen hakupäivä on 31.10.2022.

Tarkista myös, että sähköpostiosoite on oikein. Tämä on tärkeää, koska vuoden 2023 vuosilomapäätökset lähetetään sähköisesti.

Jos sinulla on kysyttävää hakemuksesta, ota yhteyttä numeroon 044 556 7702, niin autamme sinua.

Dennis Rönngård (8:49): Pälsdjursuppfödare ska ansöka om avbytarservice för 2023

De pälsdjursuppfödare som önskar rätt till avbytarservice år 2023 ska lämna in en skriftlig ansökan senast 31.10.2022. Blanketten ”Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm” har skickats per post.

Katta Svenfelt (9:10): Turkistuottajan lomituspalvelujen hakeminen vuodelle 2023

Turkistuottajan oikeutta lomituspalveluihin vuonna 2023 on haettava kirjallisesti 31.10.2022 mennessä. Tilakohtainen hakemuslomake on lähetetty postitse täytettäväksi.

Miljöhälsan Kallan påbörjar arbetet med att uppdatera tillsynsplanerna för år 2023 och avgiftstaxan inför år 2023. Livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen kräver att kommunen utövar en planmässig och högklassig tillsynsverksamhet.

Respons gällande uppdateringen av taxan och tillsynsplanen kan sändas till följande e-postadress: kallan@pedersore.fi.

Kallan Ympäristöterveys aloittaa valvontasuunnitelman 2023 ja taksan päivittämisen vuodelle 2023. Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki ja lääkelaki edellyttävät kunnan toteuttavan suunnitelmallista ja laadukasta valvontaa.. Palautetta koskien valvontasuunnitelman ja taksan päivitystä voi lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: kallan@pedersore.fi

Dennis Rönngård (10:37): Årets företag 2022.

Bygg- och ingenjörsbyrå Klemets AB är årets företag i Pedersöre. Företagarpriset delades ut på Pedersöre kommuns företagarmiddag torsdagen den 29 september i danspaviljongen Forsby på toppen.

Kommunstyrelsens motivering: Företagarpriset år 2022 ges till ett modernt, kunskapsdrivet företag. Med yrkesskicklighet, kvalitetsmedvetenhet och god affärsetik har företaget skapat ett stort förtroendekapital i branschen. Företagets framgång bygger på långsiktiga kundrelationer och förtroendefullt samarbete. Företaget har också engagerat sig i samhällsviktiga projekt och med egna satsningar bidragit till att utveckla samhällets service och livskraft. Med sin positiva inställning bidrar företaget till den framtidstro och optimism som vi så väl behöver.

Katta Svenfelt (11:31): Vuoden yritys 2022.

Rakennus- ja insinööritoimisto Klemets AB on Pedersören vuoden yritys. B.I. Klemets vastaanotti yrittäjäpalkinnon Pedersören kunnan yrittäjäillallisella, joka järjestettiin 29. syyskuuta Forsbyn tanssipaviljongissa.

Kunnanhallituksen perustelut: Vuoden 2022 yrittäjäpalkinto annetaan nykyaikaiselle, osaavalle yritykselle. Yritys on ammattitaidollaan, laatutietoisuudellaan ja hyvällä liiketoiminnan etiikallaan saavuttanut laajaa luottamusta alalla. Yrityksen menestys perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja luottamukselliseen yhteistyöhön. Yritys on myös ollut mukana keskeisissä projekteissa ja omilla panostuksilla edistänyt palveluiden ja elinvoiman kehittämistä. Yritys edistää positiivisella asenteellaan uskoa tulevaisuuteen ja optimismia, jota niin kovasti tarvitsemme.

Där var våra nyheter och nu skall ni få träffa kommunens nya motionsrådgivare Jennifer Storrank.

Dennis Rönngård (12:51): Vår första gäst i Pedersörepodden är idag Jennifer. Välkommen med i podden!

Jennifer Storrank (12:56): Tackar!

Dennis Rönngård (12:57): Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med här åt Pedersöre kommun. 

Jennifer Storrank (13:02): Jag heter då Jennifer Storrank och jag är utbildad idrottspedagog från Umeå Universitet. Jag är också PT (Personal trainer) och kostrådgivare. Just nu jobbar jag som kommunens motionsrådgivare.

Dennis Rönngård (13:16): Berätta om hur jobbet som motionsrådgivare ser ut.

Jennifer Storrank (13:20): För tillfället håller jag på med ett projekt som heter ”Ett strå starkare” och nu i första skedet är fokus på anställda inom småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen.

I och med det här projektet har alla bildningsenheter utsett koordinatorer som tillsammans med mig och sina kolleger planerar motionsinriktade aktiviteter. T.ex. så har det ordnats ett fortbildningstillfälle och så har vi enligt önskemål också startat upp en vandringsgrupp och en gymgrupp. Det har blivit mer vanligt med motionsrådgivning i kommunerna runt om i landet på grund av att staten satsat pengar på förebyggande hälsoåtgärder.

Som motionsrådgivare hjälper jag kommuninvånare som vill komma igång med motionerandet. Det kan vara att vi sätter en målsättning och så gör vi upp en plan tillsammans hur du når målsättningen. Men det är väldigt individuellt så att det kan se olika ut.

Dennis Rönngård (14:15): Jag såg att nyligen så hade du också någon verksamhet vid nya utegymmet i Sandsund. Vad hade ni på gång där?

Jennifer Storrank (14:21): Två kvällar tidigare under hösten fanns jag på plats vid utegymmet och då fick kommuninvånare komma förbi och bara diskutera eller få tips på olika övningar som man kan göra där.

Dennis Rönngård (14:32): Hur, Jennifer, ser närmaste framtiden ut när det gäller ditt projekt?

Jennifer (14:37): Planeringen för projektet fortsätter förstås och så kommer jag att vara med på personaldagarna vid Villa Elba där jag drar olika aktiviteter åt kommunens anställda.

Dennis Rönngård (14:46): Jag ser verkligen fram emot att få ta del av de aktiviteterna på personaldagarna. Tusen tack Jennifer för att du ville vara med i Pedersörepodden!

Jennifer (14:55): Tusen tack Dennis!

Katta Svenfelt (14:58): Och där tackar vi Jennifer för informationen och ännu mera gäster på gång så vi går raskt vidare.

Dennis Rönngård (15:07): Nu ska ni få veta mera om den nya funktionen i Pedersöre appen dvs Virhi. Elikkä siirrytään Pedersöre sovelluksen uuteen Virhisysteeminn.

Katta träffade vår kommunikatör Malin Henricson som besökte oss för berätta mera om detta effektiva verktyg.

Katta Svenfelt (15:27): Och om denna nya app så har vi ingen mindre än vår eminenta informatör Malin Henricson här idag. Hej Malin och välkommen till podden!

Malin Henricson (15:37): Hej Katta och tack ska du ha för att jag får vara med.

Katta Svenfelt (15:41): Det här är ju någonting helt nytt, en app som man ska anmäla fel till. Men jag undrar, vad ska man ha för fel?

Malin Henricson (15:55): Förhoppningsvis har du själv inga fel. Men via den här Virhi-felanmälan kan man anmäla olika, det är olika kategorier som man kan anmäla. Fördelen är förstås att det har med kommunens verksamhet att göra, för det är därför vi har appen, att vi ska få reda på fel som finns i kommunen som gäller oss.

Det finns egentligen elva olika kategorier som man kan välja mellan när man gör den här anmälan. Det kan gälla gatubelysning om det är någon lampa som är sönder, idrotts- och fritidsanläggningarna, invasiva växtarter satte vi till i sommar eftersom vi hade ett sådant projekt där vi kartlade var de här blomsterlupinerna finns. Och om det finns något fel på lekparkerna så kan man använda den här felanmälan, eller vid skolor och offentliga byggnader.

Om det är något fel vid parker, om man upptäcker skadegörelse, snöröjning, sandning och fel på vägarna, översvämning och så finns det en övrigt-kategori som ju i princip kan vara vad som helst.

Katta Svenfelt (17:07): Men inte om katten klättrat upp i trädet

Malin Henricson (17:10): Nej, det har vi kanske inte så stor möjlighet att åtgärda, då är det bäst att locka ner katten, vänta ut den eller kontakta brandkåren

Katta Svenfelt (17:22): Så i princip är det ju alla problem där man annars skulle ringa till kommunen eller skicka ett mail. Så det här blir ju väldigt snabbt både för användaren och mottagaren.

Malin Henricson (17:37): Så är det och fördelen med det här systemet är ju att man kan ta ett foto och skicka med bilden så att man också kan illustrera vad det handlar om och att man själv kan pricka in på en karta var problemet finns. Man behöver inte ens veta exakta adressen utan man lägger ner det ungefär. Men har du bilden till är det lätt för den som tar emot anmälan att se ungefär var det finns och att man far till rätt ställe.

Katta Svenfelt (18:08): Om jag har anmält någon skadegörelse i en lekpark och är väldigt intresserad att veta om det blir åtgärdat utan att jag själv behöver fara dit och se det utan jag hade mina vägar förbi. Får jag något kvitto på det här eller är det någon kontakt tillbaka till anmälaren?

Malin Henricson (18:31): Bra att du tog upp just den saken. Ifall man vill ha respons eller feedback på hur anmälan går vidare ska man lämna sina kontaktuppgifter och det borde vara via e-posten man kan lämna. Då har vi chans att så att säga återkoppla och berätta, tack för att du har skickat in det här och vi tar det vidare och berättar när det har så att säga blivit åtgärdat. Många anmälningar som vi får, eller de flesta skulle jag säga, är anonyma. Då har vi ingen chans att ens tacka för att vi blev uppmärksammade på det. Speciellt om man vill ha respons och vill följa hur det går ska man lämna kontaktuppgifter. Det är ju inget vi sparar sedan utan det är ju för att vi ska kunna återkoppla till anmälan.

Katta Svenfelt (19:22): Personligen tycker jag att det skulle vara tacknämligt om man har anmält någonting och ser att det blir åtgärdat, det skulle kännas jättebra.

Malin Henricson (19:31): Jo.

Katta Svenfelt (19:32): Så hör ni gott folk våga visa vad ni hittar, för det här är ju egentligen för vår allas bättre vardag som den här appen har kommit. Det är snabbare, effektivare, man står inte bara på gatan och berättar åt grannen att ”voj då kommunen skulle ta hand om det och det någon gång” utan man har verkligen chans att anmäla.

Malin Henricson (19:57): Alla kan ju liksom vara med och vara kommunens ögon runt om i kommunen om det finns något fel någonstans. Sedan är det bra att komma ihåg när det gäller vägar att det är skillnad på vägar och vägar. Statens vägar sköter staten om och de har en skild felanmälningskanal och kommunen har då ansvar för sina vägar på detaljplaneområden så där kan man ha lite spelöga. Nog kommer det alltid anmälningar om statens vägar också till kommunen. Men det skulle vara enklare ifall responsen går direkt till Trafikledsverket (eller vad det heter).

Katta Svenfelt (20:34): Har de en egen...?

Malin Henricson (20:36): De har, jo. De har något som heter Responskanalen (Palautekanava) om man söker det på webben.

Katta Svenfelt (20:49): Men på kommunens egen app finns det inte liksom att man kan fara direkt därifrån

Malin Henricson (20:55): Nej, den funktionen finns inte, det skulle också vara jättebra. Men i nuläget fungerar det på det här sättet

Katta Svenfelt (21:03): Men vi växer och frodas alltid här i Pedersöre så kanske en vacker dag finns det en massa länkar där

Malin Henricson (21:09): Mitt i allt.

Katta Svenfelt (21:11): Hör ni gott folk, så där kort. Det här Virhi, heter det vilket jag tycker är ett ganska roligt namn för fel är ju virhe på finska så det här är fel redan från början då det heter Virhi. Så det säger ju vad det handlar om. Sedan tänker jag på att vi har ju också många här i kommunen som inte har tillgång till nätet och möjlighet att ladda ner appar i sina telefoner. Vad gäller för dem?

Malin Henricson (21:41): Nog gäller det att man fortfarande får komma till kommungården och gå via Anne-Maj genast innanför entrédörren och berätta vad man har för ärende och att man skulle vilja berätta att man sett någonting som är t.ex. trasigt. Man kan också ringa via kommunens växel eller om man vet vilken avdelning eller tjänsteman som ärendet hör så kan man alltid ringa direkt.

Katta Svenfelt (22:10): Så Anne-Maj fungerar fortfarande och alla andra gamla kanaler också.

Malin Henricson 22:15): Alla gamla kanaler är fortfarande kvar och så lägger vi till nya efterhand.

Katta Svenfelt (22:20): Och i den bästa av världar ska vi hoppas att Virhi inte går alltför het utan vi slipper en massa med fel och brister här i kommunen

Malin Henricson (22:29): Så är det ju, inte är det ju så att vi önskar att det ska uppstå en massa fel för att det ska vara mycket trafik till Virhi utan vi tar emot förstås det som finns

Katta Svenfelt (22:44): Om vi gör så här att vi följer upp här under poddperioden hur Virhi har funkat, kan vi göra det Malin?

Malin Henricson (22:53): Säkert går det.

Katta Svenfelt (22:56): Och så kommer du på nytt och berättar vad som har hänt. Och det var vår expert på det mesta här i kommunen, vår informatör Malin. Tusen tack för att du kom hit!

Malin Henricson (23:07): Tack ska du ha.

Dennis Rönngård (23:11):

Katta kan du som nu vet allt om appen och Virhi kan du summera systemet i korthet på finska, kiitos.

Katta Svenfelt (23:18): Tietysti ja mielellään jotenka näin toimii Virhi vikailmoitus.

Virhipalvelun kautta voit ilmoittaa vioista, jotka koskevat kunnan katuvalaistusta, liikunta- ja ulkoilupaikkoja, julkisia rakennuksia, teitä, jalkakäytäviä, kouluja, puisto- ja viheralueita sekä lumenaurausta ja hiekoitusta. Voit myös ilmoittaa ilkivallasta ja tulvista.

Virhi lähettää vikailmoitukset eteenpäin kunnan vastuuhenkilöille, jotka kuittaavat ne vastaanotetuiksi. Kun vika on korjattu, kuitataan se myös sovelluksessa.

Palvelussa voi merkata ongelmapaikan karttaan sekä liittää siihen kuvauksen ja kuvan.

Tehdyt vikailmoitukset näkyvät kaikille palvelussa. Tämä tarkoittaa, ettei vikailmoitusta tarvitse tehdä uudelleen, jos joku toinen on jo sen tehnyt.

Huomaa kuitenkin, että jos kyse on valtion teillä olevista kuopista tai niiden varsilla olevista pimeistä katuvaloista, tee ilmoitus Tienkäyttäjän linjan puh. 0200 2100 (24/7) tai Väyläviraston palauteväylän kautta.

Näin käytät Virhiä:

 1. Paina plusmerkkiä kartan oikeassa alakulmassa.
 2. Valitse ”Siirry sijaintiini” tai siirrä osoitin oikeaan paikkaan kartassa.
 3. Paina sitten kohtaa ”Ilmoita ongelmasta tästä”.
 4. Valitse kyseessä oleva ongelmatyyppi ja kirjoita lyhyt kuvaus. Jos haluat saada ilmoituksen toimenpiteistä, anna sähköpostiosoitteesi. Muuten ilmoituksesi on nimetön.
 5. Liitä mahdollinen kuva.
 6. Rastita ruutu, että et ole robotti ja että hyväksyt tietosuojakäytännön.
 7. Lähetä vikailmoitus.

Ja lisänä sinun täytyy olla Pedersöre sovellus puhelimessa, joten lataa sitä.

Ska vi ta det på svenska i korthet hur man gör ännu en gång också?

Dennis Rönngård (25:30): Det gör vi. Felanmälan via Virhi, du gör enkelt platsspecifika anmälningar såhär.

 1. Tryck på plus-tecknet nere i högra hörnet av kartan.
 2. Tryck på ”Flytta till min plats” eller flytta punkten till rätt position på kartan.
 3. Tryck sedan på ”Rapportera problem här”.
 4. Välj vilken sorts problem det gäller och skriv en kort beskrivning. Om du vill få meddelande om åtgärder måste du ange en e-postadress, annars är din anmälan anonym.
 5. Bifoga eventuell bild.
 6. Kryssa i rutan att du inte är en robot och acceptera dataskyddspolicyn.
 7. Sänd din felanmälan.

Och Virhi hittar du i Pedersöre appen så ladda ner den.

Katta Svenfelt (26:21): He va Virhi he, och vet du jag använde faktiskt Virhi här för en par veckor sedan då en björk hade blåst omkull bakom vårt hus i kommunens område, enkelt . Men nu är det hög tid att lämna fel och anmälningar och förflytta oss till…

Dennis Rönngård (26:42): Nå va ere nu tå, eller va ska tu djära eller ska vi faa på naa eller (skratt).

Katta Svenfelt (26:50): (skratt) va ere me de, du e noo fö utvila (skratt).

Vi testar på nytt.

Dennis Rönngård (26:56): Vi går över till Va er nu tå

Katta Svenfelt (26:59): Snyggt jobbat, nå va har vi?

Och i dagens va ere nu tå hittar vi bland annat.

Dennis Rönngård (27:06): Vinterodling med Maria Ståhl torsdag 3.11 kl.18 vid AX En praktisk föreläsning där du förutom vinterodling lär dig om hydrophonisk odling och odling av mikrogrönt.

Katta Svenfelt (27:24): Kom med och få skidorna i skick till vintern! Tage visar hur du tar bort gammal valla och sätter på nytt paraffin samt hur du sedan underhåller skidorna hela säsongen för att erhålla den rätta skidglädjen.

Den 8/11 vid Lappfors skidcenter klockan 18–20. Kostnad 10 euro. Anmälan till MI.

Dennis Rönngård (27:45): Sticka och yoga lö 12.11 kl.10-15 vid AX, skön morgon yoga med Christin Furu och sticktips av Paulina Grön. En heldag för dig själv med likasinnade stickglada.

Katta Svenfelt (28:03): Familjens julmarknad i Bennäs.

Lördagen den 19 november kl. 10–15 ordnas IK Falkens julmarknad i Sursik skola, Bennäs. På julmarknaden finns många utställare som säljer sina hantverk och produkter inför julen. Program för barnen med bl.a. pyssel och leta tomtar.
Servering av gröt, skinksmörgås och kaffe med tilltugg.
Mera info åt försäljare på Falkens hemsidor.

Dennis Rönngård (28:30): Och nu alla barn blir det spännande och kul i Lepplax samlingshus den 3.12 för då firar Pettson och Findus jul. Så barnteater med barnens estrad, Anders Gröönroos. Godis, trip och popkorn finns att köpa. Boka plats via Lepplax byaförenings hemsida. Alltså 3/12 kl 15–15.30. Sen så ska vi också tipsa om att i biblioteket pågår en liten folkdräktsutställning under november månad.

Och om du tyckte att detta inte räcker så gå in på kommunens hemsida och på Pedersöre MI:s och kolla där finns ännu mer.

Katta Svenfelt (29:15): Härliga kurser och julen börjar ju redan göra sig påmind, och som sagt det finns massor av kul att göra i Pedersöre.

Dennis Rönngård (29:23): Å allt gar nästan me lektris.

Katta Svenfelt (29:27): Jahapp ... Öööh va menar du nu (skratt).

Dennis Rönngård (29:29): Ja ramla in i nästa podd som skall ta upp energi och hur vi skall bli mer energimedvetna och hur vi skall få ner vår elförbrukning tips och råd och kloka människor som berättar mera.

Katta Svenfelt (29:43): Toppen såhär inför en mörk och kall årstid. Tips behövs minsann. Siis ensi kerran podissa kerrotaan miten energia säästetään. Tai me ei kerrota mutta ihmiset jotka todella tietävät me vaan luulemme, että osaamme kuten aina (skratt).

Dennis Rönngård (30:02): Tills nästa podd som kommer sista fredagen i november så drar vi ur stöpseln, släcker lampona å säger ha det gött.

Katta Svenfelt (30:13): Nå dra ur sladdin nu tå.

Dennis Rönngård (30:16): He ska jag göra, vänt na liiti..