Aktuellt Pedersöre utvidgar Finlandsmodellen till årskurserna 3–4
8.6.2021
Två kvinnor sitter vid ett skrivbord. På bordet finns många papper.

Larsmo-Pedersöre 4H:s verksamhetsledare Jessica Roos och Pedersöres ungdomssekreterare Mari-Louise Rönnqvist och planerar höstens klubbverksamhet inom ramen för Finlandsmodellen.

Pedersöre utvidgar Finlandsmodellen till årskurserna 3–4

Pedersöre har fått 35 000 euro i statsunderstöd för att fortsätta ordna klubbar för elever enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Från och med höstterminen erbjuder Pedersöre klubbar åt elever i årskurserna 3–4 och 7–9.

Erfarenheterna från vårterminens pilotprojekt i Sursik skola är goda, och tack vare bidraget från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kan ungdomsbyrån fortsätta att erbjuda tonåringarna i Sursik olika klubbar i anslutning till skoldagen.

Dessutom utvidgas projektet till kommunens tredje- och fjärdeklassare.

– Vi valde årskurs 3–4 eftersom barn i den åldern inte har rätt till eftisverksamhet. De tillbringar många timmar ensamma innan föräldrarna kommer hem från jobbet. Där vill vi bjuda på mångsidiga klubbar som tilltalar många – för att ha möjlighet att starta klubbar även i skolor med få elever. Barn i den här åldern har ofta behov av att få leka och ha roligt i sällskap av en trygg vuxen, säger ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist.

Från och med hösten 2021 omfattar Finlandsmodellen i Pedersöre totalt 14 skolor och 886 elever.

Terminen är uppdelad i två perioder, före och efter höstlov. De första klubbarna startar vecka 35, i månadsskiftet augusti–september. Efter höstlov inleds nya klubbar. På vårterminen fortsätter Finlandsmodellen enligt samma koncept.

Regionförvaltningsverken i Finland beviljade totalt 17 miljoner euro till 235 kommuner för att genomföra Finlandsmodellen. Målet med understöden är att erbjuda barn och unga en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. Understöden är avsedda för hobbyer under läsåret 2021–2022. Barnens och de ungas önskemål påverkar utbudet av klubbar.

Tilläggsinformation: Ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist, mari-louise.ronnqvist@pedersore.fi, telefon: 06 - 7850 283, 050-5345 953.