Aktuellt Pedersöre samarbetsförhandlar
30.3.2020

Pedersöre samarbetsförhandlar

Pedersöre kommun inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen.

Personalsektionen, som består av representanter för arbetsgivaren och förtroendevalda, fattade beslutet i fredags. Förhandlingarna pågår i två veckor. Syftet är att från och med 15 maj i första hand permittera de personalgrupper som direkt berörs av att en del kommunal verksamhet har stängts.

Situationen är en följd av det undantagstillstånd som regeringen utlyste 16 mars 2020 och de åtgärder som regeringen har vidtagit för att förhindra spridningen av coronaviruset. Bland annat undervisas största delen av kommunens elever på distans i sina hem, vilket innebär att jobbet inom kosthåll och städning i skolorna har stannat av. Biblioteken är stängda och även behovet av småbarnspedagogisk verksamhet har minskat, eftersom föräldrarna uppmanas vårda sina barn hemma.

För perioden 30 mars–14 maj presenterar arbetsgivaren flera alternativ för anställda som jobbar i enheter som delvis eller helt har stängt.

De anställda kan ta ut semester eller annan ledighet, ingå avtal om frivillig permittering eller omplaceras i andra uppgifter inom kommunen eller Social- och hälsovårdsverket. Här beaktas den anställdes utbildning och kompetens för nya uppgifter.

En sista utväg är att arbetsgivaren beviljar den anställda semester från och med den 2 maj.

Samarbetsförhandlingar på grund av ekonomiska orsaker fortsätter efter detta datum med samtliga anställda.

– Vi gör vårt bästa för att i så stor utsträckning som möjligt minimera effekterna för den enskilda, samtidigt som vi alla hoppas att situationen återgår till det normala så fort som möjligt, säger kommundirektören Stefan Svenfors.