Aktuellt Pedersöre kommuns företagarmiddag
18.9.2022
I förgrunden en tunna med texten "Forsby på toppen". I bakgrunden syns danspaviljongen.

Företagarmiddagen ordnas i danspaviljongen Forsby på toppen.

Pedersöre kommuns företagarmiddag

FÖRETAGARE I PEDERSÖRE inbjuds till årets företagarmiddag torsdagen den 29 september kl. 18.30 i danspaviljongen Forsby på toppen. 

På programmet: Årets företagare premieras, middag, musik.

Inbjudan gäller två personer per företag. 

Anmälning senast den 26.9 kl. 12.00 till tfn 06–7850 111 eller till pedersore.kommun@pedersore.fi. OBS, anmäl om du behöver specialdiet.