Vatten- och avloppstjänster

Elavbrott kan innebära störningar i vattendistributionen. Alla hushåll bör ha ett lager rent dricksvatten för några dagars behov, som en del av sitt hemförråd. Du behöver också dunkar eller rena hinkar med lock för att kunna hämta vatten från eventuella distributionsställen vid längre störningssituationer.

Det kommer vatten ur kranen också under kortare elavbrott, men vattentrycket kan vara lägre.

Gör så här om det blir elavbrott:

  • Undvik att använda kranvatten. Vid ett planerat elavbrott är det bra att undvika att använda vatten redan en halv timme före elavbrottets början och under avbrottet.

Undvik att använda avloppet, för att minska risken för stockningar. Det innebär:

  • Undvik att duscha, bada, diska och tvätta kläder.
  • Häll inte ut vatten i avloppet.
  • Undvik att spola toaletten.