Aktuellt Pedersöre bostäder begär anbud på radhusbygge
8.6.2020
Ändan av ett radhus, med en liten gräsmatta.

Bildtexten skrivs här.

Pedersöre bostäder begär anbud för radhusbygge

Pedersöre bostäder begär in entreprenadanbud för två nya radhus i Edsevö.

Det gäller en nybyggnad med totalt nio hyreslägenheter inklusive biltak och förråd. Byggplatsen finns på detaljplanerat område i Edsevö.

Anbudsförfrågan gäller byggnads-, el-, värme- och vvs-entreprenader.

Arbetena kan påbörjas den 1 september 2020 och ska vara klara och slutsynade senast 15 juni 2021 eller tidigare enligt överenskommelse.

Den slutliga tidtabellen fastställs sedan bolagets styrelse har tagit del av offerterna, valt entreprenörer och gett klartecken för byggarbetet.

Anbuden lämnas senast 3.7.2020 klockan 12 per e-post på adressen registraturen@pedersore.fi. Det går också att skicka anbuden per post på adressen Fab Pedersöre bostöder, PB 1, 68911 BENNÄS.

Märk anbudet med ”Anbud Granholmslidens radhus/Entreprenörens namn”.

På frågor svarar tekniska disponenten Peter Wikström telefon +358 447557694 eller respektive planerare.

Upphandlingsannonsen är publicerad i Hilma (öppnas i nytt fönster).