Aktuellt Information till vårdnadshavare som har barn inom småbarnspedagogik, förskola+kompletterande småbarnspedagogik och morgon-/eftermiddagsverksamhet
31.10.2022
Alternativ text.

Information till vårdnadshavare som har barn inom småbarnspedagogik, förskola+kompletterande småbarnspedagogik och morgon-/eftermiddagsverksamhetPedersöre kommun byter administrationsprogram, för småbarnspedagogiken och skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet, från 1.11.2022, till Päikky Admin.

Alla ansökningar/ändringar och uppsägningar görs fortfarande elektroniskt via vår hemsida, men nu även via Suomi.fi, som fordrar stark autentisering, vilket betyder att du vid ansökan bör identifiera dig med dina bankkoder.

Om du använder dig av Suomi.fi-tjänsten, kommer du också att få barnets plats- och avgiftsbeslut via Suomi.fi, genast när beslutet fattats.

Gå därför gärna in och godkänn mottagande av elektroniska myndighetsmeddelanden via länken nedan.

Godkänn mottagandet av elektroniska meddelanden och dokument

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation, får du beslutet per brev inom 2-7-dagar, efter att beslutet skickats.

I fall det överenskomna timsaldot överskrids, höjs avgiften genast automatiskt av programmet, så att den motsvarar det verkliga behovet och användningen.

OBS!
Ni kommer alla att få ett nytt avgiftsbeslut efter att vi tagit det nya programmet
i bruk.
I fall ni där noterar avvikelser, kontakta oss via mail: dagvardskansliet@pedersore.fi
Fakturering i nya systemet sker första gången i december (november månads faktura).

Med vänlig hälsning,
Avdelningen för småbarnspedagogik