Aktuellt Nya skisser för skolan i Bennäs godkänd
20.4.2021
En datoranimerad bild av den nya skolan. Framför byggnaden ses ett asfalterat trafikområde.

Den nya skolan byggs betong medan fasaden till 80 procent ska bestå av träpanel. Animation: Laaja Arkitekter.

Nya skisser för skolan i Bennäs godkänd

Kommunstyrelsen har godkänt de så kallade L2-skisserna och en ny kostnadskalkyl för Bennäs-Östensö-Sundby skola. Skolan beräknas kosta totalt 7,9 miljoner euro, vilket är 1,1 miljoner euro över budget.

Skolbyggnaden har en våningsyta på 2 950 kvadratmeter och en bruttoareal på 3 400 kvadratmeter. Fastigheten dimensioneras för att den ska kunna utvidgas med två–fyra klassrum i framtiden. Det innebär att gemensamma utrymmen som gymnastiksal, korridorer och toaletter har förstorats en aning jämfört med de första skisserna. Avsikten är att fastigheten ska kunna svälja en byskola till, vid behov. En eventuell utbyggnad sker i ändan av två paviljonger.

Skolan byggs i huvudsak i ett plan, men lärarrummet och personalens administrativa utrymmen planeras på andra våningen. Stommen ska byggas i betong medan fasaden till 80 procent ska bestå av träpanel.

Enligt Ingenjörsbyrå BJ Häggbloms kostnadskalkyler kommer skolbygget att kosta 7,9 miljoner euro. I nuvarande budget finns ett anslag på 6,8 miljoner euro.

Kommunstyrelsen godkände både skisserna och kostnadskalkylen i måndags, vilket innebär att planeringen kan gå vidare och slutföras i vår. Anbudsförfrågan skickas preliminärt ut i juni. Tanken är att kommunstyrelsen behandlar offerterna i augusti.

– Efter det ser vi om det finns behov av tilläggsanslag från kommunfullmäktige, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Byggstarten sker preliminärt i slutet av oktober. Skolan ska vara inflyttningsklar i augusti 2023.