Aktuellt Namnbyte för Kyrkoby bibliotek
12.6.2019

Namnbyte för Kyrkoby bibliotek

Kultur- och idrottsnämnden bestämde på sitt möte den 13 juni att Kyrkoby bibliotek byter namn till Sandsund bibliotek.

Beslutet är en följd av att Kyrkoby skola ska byta namn till Sandsund skola, när skolan är tillbyggd och renoverad om några år. I samband med tillbyggnaden kommer biblioteket att flytta in i skolan.