Aktuellt Meddela om idrotts- och kulturprestationer 2019
8.11.2019

Meddela om idrotts- och kulturprestationer 2019

Kultur- och idrottsnämnden premierar idrottare och idrottsföreningar i Pedersöre vilka fått minst FM-medalj under 2019. Kriteriet är att det gäller en prestation i en officiell mästerskapstävling i åldersklasserna 14 år och uppåt. Idrottaren ska bo i kommunen eller höra till en förening i Pedersöre.

Nämnden premierar också personer eller grupper som är aktiva inom kulturfältet och som med goda framgångar har deltagit i nationella eller internationella tävlingar.

Idrottsprestationer och kontaktuppgifter meddelas till idrottssekreteraren Leif Harjulin, leif.harjulin@pedersore.fi, medan du meddelar kulturprestationer till kulturchefen Ulrika Stenmark, ulrika.stenmark@pedersore.fi, senast 21 november 2019.