Aktuellt Kommunturné med fokus på flyktingmottagning
Tre händer med olika hudfärg på en jordglob.
27.5.2021

Kommunturné med fokus på flyktingmottagning

Jakobstadsregionen gör upp ett nytt integrationsprogram för åren 2022–2026. Det är en plan för hur man stöder flyktingar när de etablerar sig och integreras i Larsmo, Pedersöre, Kronoby, Nykarleby och Jakobstad.

Integrationsenheten samlar därför in feedback, kommentarer och åsikter om integration från invånare och expertgrupper. Enheten kommer att ordna workshoppar och en kommun- och stadsturné samt ge allmänheten möjlighet att besvara frågeformulär. Under turnén, som preliminärt ordnas i slutet på juni och början på juli, besöker integrationsenhetens personal alla kommuner och städer i regionen för att prata med invånarna om integration och regionens flyktingmottagning.

Det kommer mer information senare.

Kontaktperson: Integrationskoordinator Pia Fraktman, pia.fraktman@jakobstad.fi, tel. 044 7851525.

Integrationsenheten i Jakobstadsregionen