Aktuellt Kommunkansliets service i juli – stängt fyra veckor
28.6.2021
Kommungården i Bennäs, fotograferad från Mjölvägen en solig sommardag.

Kommunkansliets service i juli – stängt fyra veckor

Kommungården i Bennäs och kommunens växel är stängda veckorna 27–30 (5.7–30.7.2021).

Vid brådskande ärenden kan man kontakta följande:

Avbytarservicens jourtelefon: 050–562 5709.

Felanmälningar, vatten och avlopp: 044–585 0165.

Felanmälningar, kommunaltekniska störningar och vägunderhåll: tekniska@pedersore.fi.

Fastighetsskötarnas jourtelefon: 044–085 0887.

Dagvårdsärenden, daghemmet Hoppetossan, tel. 044–755 7045.

Trevlig sommar!