Aktuellt Kommungården är semesterstängd i juli
27.6.2022
Blommande förgätmigej.

Kommungården är semesterstängd i juli

Kommungården i Bennäs och kommunens växel är stängda 4.7–29.7.2022.

Vid brådskande ärenden kan man kontakta följande:

Avbytarservicens jourtelefon: 050–562 5709.

Felanmälningar, vatten och avlopp: 044–585 0165.

Felanmälningar, vägunderhåll och övrigt tekniskt underhåll: tekniska@pedersore.fi.

Fastighetsskötarnas jourtelefon: 044–085 0887.

Dagvårdsärenden, daghemmet Dressinen, tel. 044–755 0220.

Trevlig sommar!