Aktuellt Kommunfullmäktiges sista möte 30.6
28.6.2021

Kommunfullmäktiges sista möte 30.6

Pedersöre kommunfullmäktige håller sitt sista möte för denna mandatperiod på onsdag 30.6 kl. 19. Mötet kan ses i Pedersöre kommuns Youtubekanal. Direktlänk till kanalen: Pedersöre kommun på Youtube.

På agendan finns bland annat revideringen av kommunens förvaltningsstadga.

Ärenderubriker:

§ 48 Sammanträdets öppnande

§ 49 Val av två protokolljusterare

§ 50 Förvaltningsstadga 2021

§ 51 Invånarinitiativ Stoppa vindkraften i Pedersöre

§ 52 Välfärdsplan för barn och unga 2021–2025

§ 53 Ändring av Esse detaljplan, kvarter 40

§ 54 Svar på motion om behov av flera platser för effektiviserat serviceboende, Greger Forsblom m.fl.

§ 55 Svar på motion om behandling av byggrätter, Roger Häggman m.fl.

Länk till föredragningslistan: Pedersöre kommunfullmäktige, föredragningslista 30.6.2021 kl. 19.