Aktuellt Kommunfullmäktige sammanträder måndag 4.9 2023
1.9.2023

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 4.9 2023

Pedersöre kommunfullmäktige sammanträder på måndag den 4.9 2023 kl. 19.00. Allmänheten kan följa mötet direkt på kommunens Youtubekanal.

På agendan finns följande ärenden:

§ 54 Godkännande av anvisningar för uppgörande av förslag till budget för år 2024 och ekonomiplan för åren 2025–2026

§ 55 Godkännande av ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 25, 27 och 28

§ 56 Godkännande av ändring av Lepplax delgeneralplan, fastigheten 599-408-9-99

§ 57 Köp av mark i Sandsund, fastigheten 599-406-8-162

§ 58 Barnvänlig kommun, mellanrapport

§ 59 Förvaltningdomstolens beslut angående besvär mot Pedersöre kommunfullmäktiges beslut 15.2.2021, § 11

§ 60 Svar på motion om införande av klädpeng åt personal inom småbarnspedagogik och förskola

Hela föredragningslistan finns här.