Aktuellt Kommunfullmäktige möts på distans
22.3.2021

Fullmäktige möts på distans – se mötet i Youtube

Kommunfullmäktige i Pedersöre sammanträder elektroniskt på måndag 22.3 2021 kl. 19.00. Ledamöterna finns alltså inte på plats i kommungården, utan deltar på distans.

Allmänheten kan följa mötet via kommunens Youtube-kanal.

Kommunfullmäktige 22.3.2021, föredragningslista.

Ärenden i korthet: 

§ 29 Fastställande av vattentjänstverkens verksamhetsområden för hushållsvattentjänster

§ 30 Kommunstrategin

§ 31 Godkännande av handlingsplan för förebyggandande av sexualbrott i Pedersöre kommun

§ 32 Beviljande av tilläggsanslag för byte av golvmatta och dammbindning av takskivor i Sportis

§ 33 Befrielse från förtroendeuppdrag, C Backlund, och val av ny medlem och ny viceordförande i kommunstyrelsen.