Aktuellt Kommunen gallrar skog i Sandsund och på Slätkulla
5.11.2019

Kommunen gallrar skog i Sandsund och på Slätkulla

Kommunen gallrar i sina skogar på bostadsområden i Sandsund och på Slätkulla i Esse.

I Sandsund gäller det främst grönområden, medan man på Slätkulla kommer att gallra både grönområden och obebyggda tomter.

– Syftet är att skapa en mer parkliknande skog och ge kvarvarande skogsbestånd möjlighet att utvecklas, säger Hans Björklund, mästare för kommunens yttre områden.

Gallringen sker dels med tanke på skogsbeståndets bästa, och dels enligt önskemål från boende på området. På kartorna nedan ser du de områden som berörs.

Karta över Sandsund. Grönmarkerade områden ska gallras.
De gröna partierna visar de skogsområden som ska gallras i Sandsund i detta skede. Kartan kan ses i PDF 973 K.
Karta över Slätkulla. De skogsområden som ska gallras är grönmarkerade.
Kartan visar de områden som ska gallras på Slätkulla. Kartan kan ses i PDF 483 K.

Kommunen anlitar UPM, vars entreprenörer kommer att utföra gallringen med fullstora skogsmaskiner.

– Det här är en mer omfattande gallring än tidigare år, då vi främst tagit bort enstaka träd. Nu går vi igenom enhetliga grönområden, säger Björklund.

Gallringsarbetet kommer att utföras ännu i höst.

Tilläggsuppgifter: Mästare för yttre områden Hans Björklund, (06) 7850 167, 050–55 45 726, hans.bjorklund@pedersore.fi.