Aktuellt Kommunen begär offerter för Sandsund skola
20.9.2022
Skiss av Sandsund skolas nybygge.

Skiss som visar Sandsund skola.

Kommunen begär offerter för Sandsund skola

Kommunstyrelsen har beslutat att begära in offerter för byggandet av Sandsund skolas första skede. Projektet upphandlas som delad entreprenad. Entreprenadkontrakten binds till byggnadskostnadsindex.

Upphandlingsprocessen lades på is i april, på grund av det turbulenta läget inom byggbranschen och svårigheten att förutspå kostnadsutvecklingen för byggmaterial.

I måndags behandlade styrelsen ärendet igen, och beslöt att gå vidare och begära in anbud.

Läget inom byggbranschen är aningen stabilare än i våras, men det kan ändå vara utmanande för entreprenörer att beräkna offerter. Därför beslöt kommunstyrelsen att entreprenadkontrakten binds till Statisitikcentralens byggnadskostnadsindex, som granskas varje månad. Indexet påverkar kostnaderna uppåt eller neråt, beroende på den allmänna prisutvecklingen.

– Det är bättre för både beställaren och utföraren, även om det innebär att vi inte vet exakt vad projektet kommer att kosta i slutändan, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Man tillämpar i praktiken paragraf 48 i Allmänna avtal för byggnadsentreprenader, YSE 1998. Det innebär att när entreprenadpriset bundits till index betalas varje betalningsrat till det belopp som anges i kontraktet, men efteråt sker en justering – uppåt eller neråt – så fort index har beräknats för den månad när arbetet, som berättigar till en betalningsrat, har blivit färdigt.

Vid sidan av osäkerheten måste kommunen också beakta Sandsund skolas behov av mera utrymmen. Det har varit känt i tio år.

– Det var rätt beslut att skjuta fram processen i våras, men nu är läget stabilare och vi hoppas att indexbindningen gör att fler entreprenörer är villiga att ge offert, säger Svenfors.

Entreprenaderna upphandlas via tjänsten Tarjouspalvelu från och med den 23 september. Det är möjligt att lämna in anbud fram tills 28.10.2022. Förutsatt att kommunfullmäktige beviljar anslag för Sandsund skola i budgeten för 2023, kan kommunstyrelsen välja entreprenörer i december.

Sandsund skola, skede 1

Omfattar förskola, klassrum, kök, matsal, gymnastiksal, personal- och lärarrum samt gårdsbyggnader som hör till skolan.

Byggnadens våningsyta blir ca 2 800 kvadratmeter.

Skolans byggs i två våningar med en tredje våning med ventilationsmaskinrum.