Aktuellt Kom och diskutera Sundby skola
5.2.2020

Kom och diskutera Sundby skola

Gul skolbyggnad bredvid landsväg. Höstbild.

Sundby skolas framtid diskuteras på byamöte.

Välkommen på möte för att få information om och diskutera möjliga framtidsscenarier för Sundby skola, onsdagen den 12 februari kl. 19.30

På mötet deltar Christian Dahlin, ordförande för nämnden för utbildning- och småbarnspedagogik, och Pedersöres utbildningsdirektör Rolf Sundqvist. De presenterar den pågående service- och skolnätsutredningen i Pedersöre. De kommer också att tala om skolans framtidsutsikter och möjliga framtidsscenarier för Sundby skola.

Alla är välkomna med!

Mer information: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist, telefon 06-7850 250, rolf.sundqvist@pedersore.fi