Aktuellt Regionala klimatstrategin uppdateras
27.6.2019

Regionala klimatstrategin uppdateras

På torsdag (27.6) öppnas en regional enkät på kommunernas hemsidor där invånarna ombeds säga vad de prioriterar inför uppdateringen av Jakobstadsregionens klimatstrategi och vad de själva är beredda att göra för klimatets skull.

Enkäten kan besvaras fram till den 28 juli. Bland de som deltar lottar kommunerna ut priser.

I arbetsgruppen ingår miljötjänstemännen i Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre och Nykarleby, stadsdirektör Mats Brandt samt representanter för utvecklingsbolaget Concordia och Österbottens avfallsnämnd.

Länk till enkät hittar du här.

Tilläggsuppgifter: miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen, sonja.sundqvist-pellinen@pedersore.fi, tfn 06-7850 163