Aktuellt Kittholmsbron stängs för renovering
24.9.2020
Fyra entreprenörer och kommunens vägmästare står på Kittholmsbron som ska renoveras. En skylt berättar att bron är avstängd veckorna 40-45.

Det här gänget samarbetar kring broprojektet i Lövö. Från vänster Kim Lassén från företaget Byggnads Ab JKH,
Bo Portin från huvudentreprenören B. Portin, Petter Anderssén från Pedebygg, Henrik Blomqvist från B. Portin Ab
och kommunens vägmästare Stefan Hellund.

Kittholmsbron stängs för renovering

Kittholmsbron i Lövö stängs för renovering måndagen den 28 september. Bron är preliminärt stängd i sex veckor fram till vecka 46.

Den gamla landsvägsbron över Sundbäcksån längs Kittholmsvägen flyttades från Larsmo till Lövö 1964. Bron börjar vara sliten, och konsultföretaget Ramboll har bedömt att balkarna, brolocket och sidoräckena måste bytas ut.

Kittholms enskilda väglag och Pedersöre kommun anlitar Sandsundföretaget B. Portin som huvudentreprenör för renoveringen. B. Portin anlitar i sin tur Byggnads Ab JKH och företagaren Kim Lassén som underleverantör för pågjutnings- och träarbetet medan Pedebygg tar hand om jordbyggnadsentreprenaden, underställd Lassén.

Bron kommer att få ett lyft, bokstavligen. De sex nya, H-formade balkarna är 700 millimeter höga och 16 meter långa.

– Bron blir en halv meter högre och måste fyllas ut i båda ändarna, säger Pedersöres vägmästare Stefan Hellund.

Balkarna är så pass rejäla att de inte finns i lager hos leverantören utan tillverkas specifikt för detta ändamål.

Efter renoveringen är bron 5,30 meter bred och vägen kommer att asfalteras på båda sidorna av bron.

Viktbegränsningen på 8 ton avlägsnas när bron är klar.

Reparationen kostar cirka 100 000 euro, som till 75 procent finansieras med statsbidrag. Väglaget och kommunen delar på resten.

Bron öppnas preliminärt för trafik vecka 46, måndagen den 9 november.