Aktuellt Ingen marktäkt vid Tornberget
11.3.2020

Ingen marktäkt vid Tornberget

Miljö- och byggnadsnämnden ger inte företaget R & R Frostdahl tillstånd att bryta och krossa berg vid Tornberget i Bennäs. Beslutet togs efter omröstning.

R & R Frostdahls ansökan om tillstånd för marktäkt och miljötillstånd för att bryta och krossa berg var uppe till behandling för andra gången i nämnden i tisdags.

I februari remitterades ärendet för ny beredning på initiativ av nämndmedlemmen Ronny Östman, understödd av David Westström. Omröstning slutade 4–4, vilket innebar att ordförande Roger Häggmans röst avgjorde för en remittering.

Efter det förra mötet har ett invånarinitiativ för att bevara Tornberget som ett rekreationsområde samlat över 1 000 namn via webbtjänsten invånarinitiativ.fi och papperslistor i byn.

Det har också kommit nya uppgifter om att kommunstyrelsen redan 2004, i ett utlåtande om Österbottens landskapsplan, uttryckte sin åsikt om att Tornberget borde reserveras som ett rekreationsområde i landskapsplanen.

Miljövårdssekreteraren Sonja Sundqvist-Pellinen föreslog redan i den första beredningen att tillståndet för täktverksamhet och miljötillstånd inte skulle beviljas, med hänvisning till att en marktäkt på det aktuella området skulle strida mot § 3 i marktäktslagen. Miljövårdssekreteraren hade inte ändrat sitt beslutsförslag i den nya beredningen, men den innehöll de bestämmelser som skulle gälla om miljö- och byggnadsnämnden skulle vara av annan åsikt.

Ronny Östman föreslog på tisdagens möte att nämnden skulle bevilja tillstånd för täktverksamheten och miljötillstånd för att bryta och krossa berg. Med rösterna 3–6 bestämde nämnden att inte bevilja tillstånden.