Aktuellt Infomöte om cykelbana från Karleby via Kronoby till Pedersöre
27.10.2022
En karta som visar var cykelvägen mellan Karleby, via Kronoby till Pedersöre planeras.

Infomöte om cykelbana från Karleby via Kronoby till Pedersöre

Karleby stad, Kronoby kommun och Pedersöre kommun gör tillsammans en utredningsplan för en cykelbana över kommungränserna längs riksväg 8.

Planobjektet sträcker sig från den nuvarande cykelbanans ändpunkt vid Kronobyvägen i norr söderut mot Lepplax i Pedersöre och förenas med den parallellväg som anvisats i planen för omkörningsfiler på riksväg 8. Enligt planen blir längden på cykelbanan cirka 20 km. I planen utreds alternativa sträckningar, särskilt när det gäller Kronoby centrum. Planen färdigställs senast den 31 december 2022.

Kommunerna ordnar ett gemensamt infotillfälle om projektet den 2 november 2022 kl. 18–20 i Kronoby kommungård. Tillfället är tvåspråkigt. Välkommen!