Aktuellt Infokväll om naturenlig fiskväg till Esse å
2.11.2021
En fors i Esse å i närbild. Vattnet skummar.

Att skapa naturenliga fiskevägar i Esse å ökar rekreationsmöjligheterna i ån, till exempel för fiske. 

Infokväll om naturenlig fiskväg till Esse å

Österbottens vatten och miljö har fått nästan 23 000 euro för projektet Lukaties, vars syfte är att utreda om det är möjligt att skapa en naturenlig fiskeväg och reproduktionsområden för laxfiskar i Esse å.

Tisdagen den 9 november kl. 17.30 ordnas en infokväll om projektet Lukaties i Sursik skolas auditorium, adress Sursikgränd 43, 68910 Bennäs.

Presentationer från kl. 18:

  • Lukaties-projektet, Österbottens vatten och miljö rf
  • Fiskerimyndighetens syn på utvecklingen av fiskerinäringen i Esse å, NTM-centralen i Egentliga Finland.
  • Projektets fortsättning, styrgruppens ordförande

Under kvällen följer man gällande rekommendationer och begränsningar i Vasa sjukvårdsdistrikt med tanke på coronaviruspandemin.

Mer information: Österbottens vatten och miljö, tel. 0400 924848, heli.jutila@pvy.fi, Lukaties - naturenlig fiskeväg till Esse å