Aktuellt Inbjudan till möte om vägplan för avsnittet Edsevö–Lepplax
8.6.2022

Inbjudan till möte om vägplan för avsnittet Edsevö–Lepplax

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) och Pedersöre kommun utarbetar vägplanen ”Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Edsevö–Lepplax, Pedersöre”.

På riksväg 8 byggs ett avsnitt med omkörningsfiler och mitträcke. De nuvarande anslutningarna till riksvägen vid avsnittet med omkörningsfiler bryts och ersättande förbindelser byggs.

Allmänheten bjuds in till ett informationsmöte i fullmäktigesalen i kommungården, 14.6.2022 kl. 17.00–19.00. Adress, Skrufvilagatan 2, Bennäs.

På mötet kan man studera planutkasten och säga sin åsikt om dem. Mötet är öppet för alla som bor på området, markägare och andra som är intresserade av projektet.

Mera information om projektet kan man läsa på projektets webbplats, och materialet som presenteras på mötet kan man på förhand ta del av från och med 10.6.2022 på webbplatsen https://vayla.fi/vt-8-parantaminen-valilla-edsevo-lepplax.

NTM-centralen i Södra Österbotten behandlar behövliga personuppgifter i anslutning till arbetet med vägplanen. Om du vill ha närmare information om praxis för dataskydd i anslutning till trafikledsplanering kan du studera avsnittet om dataskydd på adressen: https://www.ely-keskus.fi/tietosuojaja-henkilotietojen-kasittely.

Inbjudan har publicerats 8.6.2022 på NTM-centralens webbplats på adressen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset samt i två tidningar som allmänt utkommer i området.

Välkomna!

NTM-centralen i Södra Österbotten

Mera information om planen ger:

  • NTM-centralen i Södra Österbotten, Teppo Leppäaho, tel. 050 350 9897, teppo.leppaaho@ely-keskus.fi
  • Pedersöre kommun, Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 050 5545 725, yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi
  • Pedersöre kommun, Stefan Hellund, tel. 050 562 5707, stefan.hellund@pedersore.fi
  • Insinööritoimisto Kolmostie Oy, Mika Latvamäki, tel. 040 727 9577, mika.latvamaki@kolmostie.fi