Aktuellt Henrik Sandberg blir kommunalråd
27.5.2019

Henrik Sandberg blir kommunalråd

Henrik Sandberg står hemma i sin grönskande trädgård.
Pedersöre mångårige förtroendevalda Henrik Sandberg har förlänats titeln kommunalråd av republikens president.

Henrik Sandberg, tidigare kommunstyrelseordförande och mångårig förtroendevald i Pedersöre kommun, har beviljats titeln kommunalråd av republikens president.

Det är Pedersöre kommun som tillsammans med Svenska folkpartiet i Finland, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och Optima samkommun har anhållit om att Sandberg ska tilldelas hederstiteln.

– Jag är glad. Fast jag inte annars tänker på det som jag har gjort, är titeln en form av ett erkännande för alla möten jag deltagit i, säger Sandberg.

Han har en gedigen karriär som förtroendevald inom kommunal- och samkommunal verksamhet, bland annat som nämnd-, styrelse- och fullmäktigeordförande i Pedersöre. Han var många år verksam inom lantbrukets intresseorganisationer på både lokal och nationell nivå, bland annat som fullmäktigeordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund i 20 år.

Sandberg har också varit engagerad i Svenska folkpartiet på lokal nivå och centralt, som partiets viceordförande. Inom yrkesutbildningssektorn har han verkat som styrelse- och fullmäktigeordförande i samkommunen Optima.

Åren 1973–2017 har Sandberg dessutom haft många andra förtroendeuppdrag av varierande art, till exempel inom Regionplaneförbundet, Landskapsförbundet, Kvarkenrådet och Vasa sjukvårdsdistrikt.

Började i Esse 1973

Sandberg konstaterar att han prövat på det mesta. Med start från vattennämnden i Esse 1973.

– Det mest intensiva uppdraget var som kommunstyrelseordförande (2009–2017). De flesta sammanträdesdagarna har jag haft inom undervisningssektorn, först i skolnämnden i Pedersöre och sedan i samkommunen Optima. Jag har försökt sköta mina uppdrag så bra jag har kunnat, säger Sandberg.

Han är fortfarande ordförande för Veterandelegationen. I slutet av maj avgår han däremot som ordförande för social- och hälsovårdsnämnden.

– Jag har ett sista uppdrag på tisdag, när det är en kommundiskussion om nästa års budget, säger Sandberg.

Sandberg ses som en utmärkt representant för den generation finländare som oförtröttligt och utan tanke på egen vinning ägnat mycket tid åt det allmänna bästa.

Text & foto: Malin Henricson

 

Plock ur Henrik Sandbergs förtroendeuppdrag:

Pedersöre kommun

 • Vattennämnden, medlem 1973–1976, viceordförande 1977–1980, ordförande 1981–1984
 • Pedersöre kommunfullmäktige, medlem 1989–2017
 • Pedersöre kommunfullmäktige, ordförande 2009 (t.o.m. 31.8)
 • Pedersöre kommunstyrelse, ordförande 2009–2017
 • Skolnämnden, (+ svenska sektionen) ordförande 1993–2008
 • Österbottens förbund, kommunens representant 2009–2012
 • Vasa sjukvårdsdistrikt, fullmäktige, kommunens representant 2009–2017
 • Veterandelegationen, ordförande 2011–
 • Social- och hälsovårdsnämnden, ordförande 2017–2019 (t o m 31.5)

Regionplaneförbundet/Österbottens förbund

 • Förbundsfullmäktige, ledamot 1989–1994
 • Förbundsstyrelse, ledamot, 1989–1994
 • Landskapsstyrelsen, ledamot, 1994–2000

Optima

 • Samkommunstyrelsen, ordförande 1999–2012
 • Samkommunfullmäktige, ledamot 2001–2008, ordförande 2013–2016.

SFP

 • Viceordförande 1996–2000
 • Medlem i partistyrelsen 1996–2000
 • Partirådet 2001–2009
 • Arbetsutskottet 1996–2000
 • Finansutskottet 1998–2000
 • Organisationsutskottet 1999–2000
 • Esse lokalavdelning, ordförande 1987–1988
 • Pedersöre kommunorganisation bl.a. ordförande 2004–2014

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)

 • Styrelsen, suppleant 1977–1979
 • Fullmäktige, ordförande, 1980–1999
 • Mjölkutskottet, ordförande, 1980–1993

Österbottens svenska producentförbund (ÖSP)

 • Förbundsfullmäktige, ledamot 1975–1976
 • Styrelsen, ledamot 1977, 1995–1997, viceordförande 1978–1994
 • Mjölkutskottet, ordförande, 1995–1997

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK)

 • Mjölkutskottet, ledamot 1980–1998