Aktuellt Hållbara Jakobstadsregionen – kunskapslyft och resultat
16.12.2021
En ensam sparv sitter på ett räcke.

Hållbara Jakobstadsregionen – kunskapslyft och resultat

Jakobstadsregionens nya klimatstrategi godkändes förra månaden. Men arbetet tar inte slut, utan nu ”fortsäter vi arbeit ilaag”. Klimatarbetet går vidare inom projektet ”Hållbara Jakobstadsregionen – kunskapslyft och resultat”. Projektet pågår fram till 30.11.2022.

Projektet finansieras av Miljöministeriet och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia.

Fokus ligger på klimatledarskap, kunskapslyft och att vidta åtgärderna i den pinfärska klimatstrategin. För att nå klimatmålsättningarna behövs allas insats och Malin som leder arbetet svarar gärna på frågor, tar emot tips och är öppen för samarbete inom temat. Inom projektet ordnas olika föreläsningar, workshops och evenemang. Vad är du intresserad av att lära dig mer om? Vilket evenemang eller vilken föreläsning tycker du att vi ska ordna?

Malin nås per mejl malin.lindholm@concordia.jakobstad.fi eller via telefon 010 239 7563.