Aktuellt Fullmäktigemotion om skoltomt vid travbanan
5.6.2019

Fullmäktigemotion om skoltomt vid travbanan

Sexton fullmäktigeledamöter föreslår i en motion att kommunen utreder området väster om riksväg 8 vid travbanan som ett placeringsalternativ för Bennäs-Östensö skola.

Roger Häggman (SFP) är första undertecknare för motionen som han lämnade in under fullmäktigemötet den 3 juni.

Förslaget är att Pedersöre kommun undersöker om det är möjligt att placera den nya skolan för Bennäs-Östensöområdet på den mark som kommunen äger mellan riksvägen och travbanan på den västra sidan av riksväg 8. Dessutom uppmanas kommunen utreda om det är möjligt att köpa in privatmark i närheten.

Häggman och de femton övriga undertecknarna vill att kommunen utreder kostnaderna och konsekvenserna jämsides med de andra placeringsalternativen: kommunens åkerområde vid Sursik, verkstadstomten i Bennäs, ett åkerområde vid Pedersheim, en tillbyggnad av Östensö skola och ett nybygge på Bennäs skoltomt.

Fullmäktigemotionen går vidare till kommunstyrelsen som har möte på måndag, den 10 juni. Kommundirektörens förslag är att motionen remitteras till planläggningssektionen.

Fullmäktigemotionen går att läsa i sin helhet i bilagan (pdf-fil).