Aktuellt Förslag: Sundby skola stängs redan i vår 
9.2.2022
Sundby skolfastighet, fotograferad från luften. Delar av skolgården, landsvägen och hus på andra sidan vägen syns.

Förslag: Sundby skola stängs redan i vår 

Utbildningsdirektören Rolf Sundqvist föreslår att stängningen av Sundby skola tidigareläggs med ett år och förverkligas redan i vår, när läsåret avslutas i början på juni. Orsaken är att eleverna blir så få att Sundqvist bedömer att det inte längre är möjligt att fortsätta verksamheten.

Nämnden för utbildning och fostran tar ställning till förslaget på sitt möte den 23 februari.

Skolan ska enligt ett fullmäktigebeslut dras in när nya Axåkers skola i Bennäs är färdigbyggd sommaren 2023.

Sundby skolas möjligheter att fortsätta fram till dess diskuterades på ett digitalt föräldramöte den 18 januari. På mötet ställdes frågan var gränsen går för att skolan ska kunna verka vidare tills Axåkers skola står klar.

Efter föräldramötet har en del familjer ansökt om att redan i detta skede byta till en annan skola. Skolan skulle ha knappt tio elever kvar. Det är orsaken till att Sundqvist vill tidigarelägga indragningen av skolan.

– Jag tackar för en bra diskussion och värdefulla synpunkter på föräldramötet, säger Sundqvist.

Alla elever som bor i Sundby-Karby erbjuds skolskjuts till Bennäs eller Östensö eftersom dessa skolor befinner sig i det gemensamma skolupptagningsområdet för nya Axåkers skola.