Aktuellt Försäljning av industrihall, Esse Möbel
8.3.2022
Hallbyggnad fotograferad på vintern. Det går en långt metallrör tillbyggnaden, till en form av behållare på taket.

Anbudsgivaren ska redogöra för sina planer för fastighetens användning, planerade investeringar under en 5-årsperiod och uppskatta hur många arbetsplatser som kan skapas.

Försäljning av industrihall, Esse möbel

Pedersöre kommun säljer en industrihall (f d Esse Möbel) inklusive ett 2,7 ha stort tomtområde i Esse. Hallen i betongelement är byggd 1975 och tillbyggd 1998. Den totala våningsytan är cirka 3 775 m2.

Slutna anbud skickas senast 29.3.2022 kl. 16.00 till adressen registraturen@pedersore.fi. Ange ”Offert, Esse Möbel” i ämnesfältet. Det är möjligt att ge anbud på, eller föreslå ett reserveringsavtal för ett större tomtområde som anbudsgivaren anser sig behöva.

Av anbudet ska framgå separat pris för hallen och för tomtområdet.

Anbudsgivaren ska redogöra för sina planer för fastighetens användning, planerade investeringar under en 5-årsperiod och uppskatta hur många arbetsplatser som skapas.

Anbuden kan också innehålla en hyresperiod med inlösningsskyldighet. I så fall jämförs anbuden på basen av en kapitalisering av totala inbetalningar och de kringeffekter som investeringen förväntas medföra.

Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att anta eller förkasta givna anbud.

Mer detaljer om hallen finns i detta dokument, Esse Möbel infopaket 2022, PDF, 4,2 MB.

Frågor riktas till ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa, tel. (06) 785 0113 / 050 505 6113 eller fastighetschef Peter Sundqvist (06) 785 0170 / 044–755 7662.

Tom industrihall inifrån.