Aktuellt Följ kommunfullmäktiges möte direkt klockan 19
13.11.2023

Följ kommunfullmäktiges möte direkt klockan 19

Pedersöre kommunfullmäktiges följande möte hålls på måndag 13 november 2023 klockan 19.00. Allmänheten kan följa mötet via kommunens Youtubekanal och i videospelaren här ovanför.

På föredragningslistan finns följande ärenden:

§ 73 Sammanträdets öppnande

§ 74 Val av två protokolljusterare

§ 75 Fastställande av inkomstskatteprocent för år 2024

§ 76 Fastställande av procentsatser för fastighetsskatten för år 2024

§ 77 Godkännande av tilläggsbudget för år 2023 

§ 78 Utnyttjande av option för revisionssammanslutning för år 2024

§ 79 Redogörelse för bindningar 

Föredragningslistan i sin helhet: Föredragningslistor