Aktuellt Europaparlamentsvalet 2019
13.5.2019

Europaparlamentsvalet 2019

Europaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstningen pågår 15-21 maj.

På valdagen börjar röstningen klockan 09.00 och fortgår utan avbrott till kl. 20.00.

Den röstberättigades röstningsställe framgår av det meddelandekort som sänts till varje enskild röstberättigad person i kommunen.

Pedersöre kommun är indelat i följande tretton (13) röstningsområden:

Röstningsområde: 
001. Lepplax, Lepplax skola, Lepplaxvägen 99
002. Kållby, Kållby daghem/förskola, Katternövägen 43
003. Edsevö, Edsevö skola, Holmvägen 7
004. Forsby, Forsby skola, Forsbyvägen 386
005. Sundby, Sundby skola, Sundbyvägen 284
006. Bennäs, Kommungården, Skrufvilagatan 2
007. Kyrkoby, Kyrkoby skola, Skolhusvägen 29
008. Ytteresse, Ytteresse skola, Ytteressevägen 214
009. Överesse, Överesse skola, Essevägen 160
010. Lappfors, Signegården, Smedasvägen 21
011. Nederpurmo, Purmogården, Purmovägen 320
012. Lillby, Purmo skola, Lillbyvägen 205
013. Överpurmo, Lostugan, Överpurmovägen 606

Förhandsröstning

Förhandsröstningen inleds onsdagen den 15 maj och avslutas tisdagen den 21 maj 2019.

Förhandsröstningen sker i Pedersöre kommun enligt följande:

Plats: Pedersöre kommungård, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs.

  • Onsdag–torsdag 15.5–16.5 kl. 08.00–16.00
  • Fredag 17.5 kl. 08.00–15.00
  • Lördagsöndag 18.5–19.5 kl. 10.0014.00
  • Måndag–tisdag 20.5–21.5 kl. 08.0020.00

Hemmaröstning

Enligt lagen får en röstberättigad förhandsrösta hemma, om hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället.

Hemmaröstningen kan förrättas endast i den kommun som antecknats som den röstberättigades hemkommun i rösträttsregistret. Hemmaröstning sker under förhandsröstningsperiodens vardagar, dvs. tidigast den 15 maj och senast den 21 maj 2019.

Den som vill förhandsrösta hemma, och enligt lagen har rätt att göra det, ska senast tisdagen den 14 maj 2019 före kl. 16.00 anmäla detta skriftligen till kommunala centralvalnämnden i Pedersöre, adress: PB 1, 68911 Bennäs, eller per telefon till kommunens växel 785 0111 (eller 785 0104).