Aktuellt Europaparlamentsvalet avgörs 9 juni 2024
13.5.2024
Officiell vallogo.

Europaparlamentsvalet avgörs 9 juni 2024

I Finland ordnas nästa EU-val söndagen den 9 juni 2024. Genom att rösta påverkar du vem som representerar Finland i Europaparlamentet under de följande fem åren.

Till Europaparlamentet väljs 720 ledamöter, som företräder EU-medborgarna på unionsnivå. Från Finland väljs 15 ledamöter in i parlamentet. EU-valet förrättas samtidigt i alla EU:s medlemsländer. 

I EU-valet får du rösta på vem som helst av kandidaterna, eftersom kandidaterna i Finland är kandidater i hela landet. Uppgifter om kandidaterna finns i informations- och resultattjänsten för valet.

Röstningsområden

Pedersöre kommun är indelat i åtta (8) röstningsområden, enligt följande:

Röstningsområde / Röstningsställe / Adress

001 Lepplax,  Lepplax skola, Lepplaxvägen 99
002. Kållby, Kållby skola, Heimbackaleden 40
003. Bennäs, Kommungården, Skrufvilagatan 2
004. Kyrkoby, Sandsund skola, Skolhusvägen 29
005. Ytteresse, Ytteresse skola, Ytteressevägen 214
006. Överesse, Överesse skola, Essevägen 160
007. Nederpurmo, Purmogården, Purmovägen 320
008. Lillby, Purmo skola, Lillbyvägen 205

Den röstberättigades röstningsställe framgår av det meddelandekort som sänds hem till varje enskild röstberättigad person i kommunen per post eller via Suomi.fi-tjänsten.

Den som kommer för att rösta ska visa upp ett giltigt identitetsbevis vid röstningen.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen inleds onsdagen den 29 maj och avslutas tisdagen den 4 juni 2024. Förhandsröstningen sker i Pedersöre kommun enligt följande:

Pedersöre kommungård, Skrufvilagatan 2, Bennäs

onsdag–fredag 29.5–31.5, kl. 08.00–16.00
lördag–söndag 1.6–2.6, kl. 10.00–14.00
måndag–tisdag 3.6–4.6, kl. 12.00–19.00

Överesse skola, Essevägen 160, Esse                                    

onsdag – torsdag 29.5–30.5, kl. 15.00–19.00
söndag 2.6, kl. 10.00–14.00

Purmo bibliotek, Lillbyvägen 205, Lillby        

Torsdag 30.5, kl. 10.00–18.00
Söndag 2.6, kl. 10.00–13.00

Vi meddelar skilt om förhandsröstning vid Pedersheim, Esselunden, Purmohemmet och Hedbo till respektive ställe.

Hemmaröstning

Enligt lagen får en röstberättigad förhandsrösta hemma, om hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan orimliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället.

En närståendevårdare som bor i samma hushåll och har avtal om vården får rösta i samband med hemmaröstningen, om man har anmält om det enligt anvisningarna här nedanför.

Hemmaröstningen kan förrättas endast i den kommun som antecknats som den röstberättigades hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill förhandsrösta hemma, och enligt lagen har rätt att göra det, ska senast tisdagen den 28 maj, före kl. 16.00 anmäla detta skriftligen till kommunala centralvalnämnden i Pedersöre, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs eller per telefon 044 042 2103 eller (06) 785 0117.

Mer information

Frågor och svar om EU-valet