Aktuellt Enkät om språkbadsskola i Edsevö
11.11.2022
En vägg med olika ord på finska.

Kommunen utreder intresset för språkbad bland de svenskspråkiga familjerna i Pedersöre.

Enkät om språkbadsskola i Edsevö

Kommunen utreder möjligheten att starta en språkbadsskola i Edsevö, för svenskspråkiga barn i Pedersöre. Nu ber vi vårdnadshavare att svara på en enkät, för att vi ska få reda på om familjerna i Pedersöre är intresserade av språkbad på finska.

Att svara på enkäten innebär inte att man anmäler sitt barn till språkbad och svaren förbinder inte familjerna till något. Vi använder svaren för att kartlägga intresset.

Enkäten sänds ut till hemmen via Wilma och Päikky. Den finns också här: Språkbadsskola i Edsevö. Det går att besvara enkäten fram till fredagen den 25 november.

Utredningsarbetet fortsätter när kommunen har sammanställt svaren. 

Ett definitivt beslut om språkbadet fattas i februari–mars 2023.

Språkbad i ett nötskal

5-åringar: Språkbadet påbörjas det år barnet fyller 5 år. Barnet är då i den ålder då det tillägnar sig ett språk på ett lätt och naturligt sätt. Språkbadsläraren talar konsekvent språkbadsspråket med barnen, men förstår även deras modersmål.

Förskolan: Efter ett år på daghem börjar barnen i förskolan i Språkbadsskolan. Förskoleläraren pratar enbart språkbadsspråket.

Åk 1–9: Användningen av det egna modersmålet (svenska) ökar gradvis under skolåren.

Första möjliga start för språkbadet i Pedersöre är:

  • för 5-åringar, hösten 2023.
  • åk 1 läsåret 2025–2026