Aktuellt Enkät om österbottningarnas användning av digitala tjänster
19.3.2020

Enkät om österbottningarnas användning av digitala tjänster

Regional koordinering av digitalt stöd i Österbotten är ett av Finansministeriet finansierat projekt vid Österbottens förbund. Som en del av den nationella koordineringen av digitalt stöd, som förverkligas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och finansieras av Finansministeriet, görs den första nationella kartläggningen av digitala färdigheter.

Med hjälp av enkäten utreder man finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering. I Österbotten har vi nu möjlighet att delta i detta viktiga arbete.

Svara på enkäten digitalt här: www.dvv.fi/digitaitokartoitus. Man kan svara på finska, svenska, engelska och samiska. Att svara på enkäten tar bara några minuter.

Enkäten riktar sig till alla finländare, oberoende av bakgrund, ålder eller kunskapsnivå.

Genom att delta hjälper ni oss att få viktig information om österbottningarnas digitala färdigheter.

Projektet Regional koordinering av digitalt stöd i Österbotten