Aktuellt Välmående barn och unga är ett lagarbete
20.9.2019

Välmående barn och unga är ett lagarbete

Gruppbild med anställda som jobbar för välmående barn och unga i Pedersöre.
Det här gänget jobbar på olika sätt för att barn och unga i Pedersöres skolor ska må bra.

Barn och unga i Pedersöre har ett fulltaligt fotbollslag – med skolhunden Flinga inräknad – att luta sig mot, när det är något som skaver i deras liv. Nätverket med vuxna resurspersoner i skola och daghem betonar lagarbete och att skapa kontaktytor till varje individ.

Linda Fagerudd, skolkurator på det andra stadiet i Pedersöre, följer en enkel tumregel när hon rör sig i korridorerna på Sursikbacken.

– Jag hälsar på alla. Också på dem som inte ser tillbaka på mig, säger Fagerudd.

Den vardagliga hälsningen är ett sätt att förverkliga en generell målsättning att alla ska bli sedda och bekräftade under sin skoldag.

Fagerudds ambitioner delas av det löst formade nätverk som i Pedersöre kommun jobbar för en sund elevhälsa och välmående barn och unga i Pedersöre. Arbetet involverar en skolpsykolog, skolkuratorer, speciallärare och andra pedagoger inom såväl småbarnspedagogik, förskola som skola. Samarbetet inkluderar också skolhälsovårdarna som är anställda av Social- och hälsovårdsverket och kommunens ungdomsledare, ungdomssekreterare och en projektledare som på olika sätt är verksamma inom skolans väggar.

– Alla barn och unga ska ha vuxenkontakter som de är trygga med, säger kommunens nya skolpsykolog Charlotta Elenius.

Elenius och Tough Love-projektets koordinator Emil Öhberg började båda jobba i kommunens tjänst i augusti.

Rent generellt jobbar nätverket med förebyggande åtgärder som kommer alla barn och unga till del. När det uppstår specifika problem växlar man in på individuellt inriktade åtgärder.

Startar i daghemmen

Beredskapen finns redan i daghemmen. Ann-Britt Forsblom, Camilla Nyman och Gunilla Häggman är ambulerade speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola. De finns till för både barn, föräldrar och personal. De stöttar personalen med skolningar och material och gör punktinsatser vid behov.

– Det är viktigt med ett tidigt stöd. Ibland ringer personalen och ber oss komma ut och observera en grupp, ibland ringer föräldrarna och vill diskutera, säger Camilla Nyman.

Skolkuratorn Linda Fagerudd berömmer de studerande i gymnasiet och Yrkesakademin för att de självmant söker upp henne när de vill prata. Kollegan Malin Muukkonen som främst jobbar i årskurs 1–6 upplever också att eleverna håller koll på de dagar som hon är på plats i respektive skola.

– Att vi satsar på närvaro leder till att vi blir ett bekant ansikte för barnen. Jag tycker det är en bra utveckling att de själva tar kontakt och söker hjälp och stöd, säger Muukkonen.

Ungdomsledaren Ann-Margret Hjulfors strosar runt bland ungdomarna i Sursik skola på måndagar, ibland tisdagar. Från och med i höst har hon sällskap av Emil Öhberg, som inom ramen för det nya projektet Tough Love kommer att träffa de barn och unga som är aktiva i föreningar.

– Vi bara finns här. Vi går runt och talar med ungdomarna om väder och vind. Jag fångar också upp vad de vill göra på skolloven – för här i skolan finns ju alla unga, säger Hjulfors.

Skolkuratorn Jennie Lassfolk, som främst jobbar i Sursik, hjälper till och pejlar intresset för grupper som Hjulfors kan dra efter skoltid. Ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist är i sin tur närvarande i gymnasiet under sina kanslidagar och träffar dessutom regelbundet medlemmarna i kommunens ungdomsråd.

Kontaktytor viktiga

Rönnqvist påpekar att alla vuxna inom bildning och fritid deltar i det förebyggande arbetet genom att finnas till hands i de ungas vardag.

– Kontakten till de unga både i skolan och på fritiden kan ge oss en fingervisning om aktuella fenomen eller händelser som vi behöver vara medvetna om och beakta, säger Charlotta Elenius.

Hon tycker att det också är viktigt att de aktörer som jobbar med barn och unga skapar kontaktytor sinsemellan för att vid behov kunna tipsa om eller lotsa eleverna vidare till olika former av stöd.

Elenius har sin mottagning i kommungården men hon ska också röra sig en del ute i skolorna. Hon jobbar tätt tillsammans med speciallärarna när det gäller att utreda enskilda elevers behov av pedagogiska stödåtgärder.

I icke-pedagogiska ärenden samarbetar hon med skolkuratorerna och skolhälsovårdarna.

– Jag jobbar alltså inte i första hand med vårdfrågor, utan är mer inriktad på elevens mående i skolan, säger Elenius.

Flatcoated retrievern Flinga.
Skolhunden Flinga jobbar i Sursik på torsdagar.

Mys med skolhunden Flinga

Vi ska inte heller glömma Flinga, flatcoated retrivern som jobbar som skolhund i Sursik tillsammans med Ann-Margret Hjulfors. Flinga, eller kompisen Sandor, finns på plats i ”Hundkojan” på den sena långrasten på torsdagar. Syftet är kort och gott en mysig samvaro. Hjulfors brukar be eleverna att berätta hur de känner sig före och efter besöket.

– Före de kommer dit kan de ha ångest eller olust för ett prov, eller annars må dåligt. Känslan efteråt är att de är lugnare, och att det ha varit skönt att ”bara vara”, säger Hjulfors.

Det har också uppstått nya vänskapsband i hundkojan, när elever börjat prata och upptäckt att de trivs ihop.

– Den här verksamheten är inte problemcentrerad, säger Malin Muukkonen.

Tillsammans genom utmaningarna

Teamet vill poängtera att majoriteten av Pedersöres barn och unga mår bra. Men på grund av egna och omgivningens förväntningar råkar de flesta in i perioder då det blir jobbigt. Och då kan nätverket mobiliseras.

Malin Muukkonen hoppas att skolan, och de stödfunktioner som finns där, ger barnen och ungdomarna färdigheter att hantera livets skeden.

– Det kommer gropar på vägen, men vi fixar det tillsammans, säger Linda Fagerudd.

– Ja, man måste inte möta varje utmaning ensam, säger Elenius.

Text & foto: Malin Henricson, informatör

 

Elevhälsa – generellt och individuellt arbete

  • Det förebyggande arbetet för barn och ungdomars välbefinnande sker över sektorsgränserna. Där ingår bildningen, kultur- och fritid samt småbarnspedagogiken och förskolan i Pedersöre.
  • Skolhälsovårdarna jobbar med samma frågor och samma elever, men är anställda av Social- och hälsovårdsverket.
  • Kommunens nya skolpsykolog, Charlotta Elenius, började jobba i augusti.
  • Ann-Britt Forsblom, Camilla Nyman och Gunilla Häggman är ambulerade speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola.
  • Ungdomsledaren Ann-Marget Hjulfors, ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist och Tough Love-projektets ledare Emil Öhberg jobbar på kulturavdelningen i Ax.
  • Skolkuratorerna Malin Muukkonen, Jennie Lassfolk och Linda Fagerudd är liksom skolpsykologen Charlotta Elenius anställda av bildningsväsendet.