Aktuellt Dricksvattnet behöver inte längre kokas i Esse
25.10.2023
En hand håller i ett glas med vatten.

Dricksvattnet behöver inte längre kokas i Esse

Miljöhälsan Kallan meddelar, att Esse Vattens dricksvatten inte längre behöver kokas. Kokuppmaningen, som utfärdades 17.10.2023, är inte längre i kraft. Också i Kantlax upphör kokuppmaningen för Nyby vattenandelslags kunder.

I proverna som togs måndag den 23.10.2023 har inga bakterier kunnat påvisas.

Nyby vattenandelslag

Uppmaningen som utfärdades 19.10.2023 om att koka Nyby Vattenandelslags mat- och dricksvatten, är
inte längre i kraft.

I proverna som togs måndag den 23.10.2023 har inga bakterier kunnat påvisas.

Mer information kan fås av:

Maria Lassus-Jensen, tf chef för miljöhälsovården, 0503708053
Susanne Jankens, hälsoinspektör, 0503029079