Aktuellt De nya skolorna tar form på pappret
6.10.2020

De nya skolorna tar form på pappret

Kommunstyrelsen har godkänt de så kallade L1-skisserna för de två kommande stora skolbyggena i Pedersöre. De utgör grunden för den fortsatta planeringen.

En tredimensionell bild som visar hur skolan ser ut på utsidan.

En tredimensionell bild av skolan med arbetsnamnet Bennäs-Östensö-Sundby skola. I mitten det runda torget, där huvudingången finns.

Bennäs-Östensö-Sundby skola

Den nya skolan i Bennäs, med arbetsnamnet Bennäs-Östensö-Sundby, är planerad som en kompakt skola med tre paviljonger. I varje paviljong finns fyra klassrum.  

När arkitekten Anders Höglund från Laaja Arkitekter presenterade skissen för skolans personal och övriga berörda liknade han skolan vid en borg, som omsluter en rund innergård.

– Huvudentrén är mot söder och nås via en innergård och ett runt torg. Det är en inbjudande entré som är skyddad för nordanvinden, säger Höglund.

Parkeringen placeras väster om skolbyggnaden, liksom serviceingången till köket. Skisserna här nedanför visar hur olika funktioner är inplanerade. 

Den första bilden visar hur våning 1 är planerad, den andra bilden visar våning 2. Klicka på bilderna för att se en förstoring.

Matsalen och gymnastiksalen är placerade intill varandra, för att vid behov kunna bilda en stor festsal. Gymnastiksalen är 220 kvadratmeter i skissen.

Klassrummen (orangea i bild) är 60 kvadratmeter. I varje flygel finns dessutom ett grupprum, toaletter och ett förråd.

Redan i det här skedet har arkitekten beaktat behovet av att bygga ut skolan.

– Varje flygel kan byggas ut med två klassrum, vilket ger sex klassrum till, säger Höglund.

Skolan byggs i huvudsak i ett plan, men lärarrummet och personalens administrativa utrymmen är inplanerade på våning två.

– Fördelen med en sådan lösning är att lärarna har möjlighet att övervaka vad som händer i skolan, säger Höglund.

Skolans bruttoyta är 2 820 kvadratmeter, vilket överskrider bruttoytan i rumsprogrammet med 200 kvadratmeter. Det beror i stor utsträckning på att Sundby skolas elever kommit med i beräkningen.

En tredimensionell bild av Sandsund skola uppifrån. Skissen visar etapp 1 och etapp 2.

En tredimensionell bild av Sandsund skola snett bakifrån, både första och andra skedet.

Sandsund skola

Sandsund skola planeras som en helhet men ska byggas i två skeden.

Det ställer extra krav på planeringen. Utmaningen är att planera och bygga en halv skola som upplevs som en hel byggnad, och sedan bygga skede 2 utan att det upplevs som en tillbyggnad.

Navet i skolan blir det äggformade biblioteket som ligger alldeles intill huvudingången. Tanken är att biblioteket, som också är ett kommundelsbibliotek, ska bli en ny samlingsplats för Sandsund, det så kallade tredje rummet.

– Skolan ska vara mer än en byaskola. Den ska vara ett byacentrum som är öppet stora delar av dygnet, säger arkitekten Anders Höglund. 

Etapp 1 består av ca 2 340 kvadratmeter, medan etapp två omfattar 1 450 kvadratmeter.

I första skedet ingår bland annat rummen för förskolan, eftis, ettan och tvåan och lärarrummet samt gymnastiksal, matsal och kök. Det är en mer omfattande lösning än det ursprungliga rumsprogrammet. 

– Vi behöver inte bygga till etapp 2 så fort, om vi förverkligar etapp 1 på det här sättet, säger utbildningsdirektören Rolf Sundqvist.

I det andra skedet bygger man klassrum för årskurserna 3–6 och ett hantverksutrymme och musik- och bildkonstrummet. 

Den nya skolan placeras på den nuvarande gräsplanen vid skolan. De klasser som inte har plats i skede 1 fortsätter i den nuvarande skolan tills hela byggprojektet är genomfört.

Enligt kommunstyrelsens tidigare beslut ska den bärande konstruktionen i skolorna huvudsakligen bestå av betong. Annars ska skolorna byggas i trä i så stor utsträckning som möjligt.

Sandsund skola byggskede 1: Den första bilden visar hur våning 1 är planerad, den andra bilden visar våning 2. Klicka på bilderna för att se en förstoring.

Sandsund skola  byggskede 1 och 2. Den första bilden visar första våningen, den andra bilden visar den andra våningen. Klicka på bilden för att se en förstoring.