Aktuellt Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder
16.9.2019

Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder

Vilken åsikt har du om småbarnspedagogiken och ditt barns daghem? Har samarbetet med daghemmet varit smidigt? Hur genomförs föräldrarnas delaktighet i småbarnspedagogiken? Svara på Dagisbarometern och berätta vad du tycker. 

Dagisbarometern görs nu för första gången. Du kan svara på enkäten om du har ett barn som är under förskoleåldern och som har daghemsplats.

Det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten. När du svarar på frågorna, tänk på ett av dina barn. Du kan svara på enkäten tillsammans med ditt barn. Om du vill svara på frågorna för flera av dina barn ska du fylla i en separat blankett för varje barn.

Alla svar behandlas anonymt och enskilda svarande kan inte identifieras.

Det är möjligt att svara på enkäten 10.9–6.10.2019 på svenska eller finska.

Om du vill, kan du delta i utlottningen av fyra lippu.fi -gåvokort. Då ska du fylla i din kontaktinformation efter att du skickat dina svar. Uppgifterna om deltagarna i utlottningen kombineras inte med svar på Dagisbarometern.

För att svara på enkäten, klicka på länken: https://www.hemochskola.fi/foralder/dagisforalder/dagisbarometern/

Enkäten genomförs i samarbete av Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund. Enkätens resultat publiceras i början av år 2020.

Ett varmt tack för deltagandet. Dina svar är viktiga för oss.

Ulla Siimes 
Verksamhetsledare 

Finlands Föräldraförbund 

ulla.siimes@vanhempainliitto.fi 

mobiltfn 040 553 0981 

 

Micaela Romantschuk

Verksamhetsledare

Förbundet Hem och Skola i Finland

micaela@hemochskola.fi

mobiltfn 050 336 2016