Aktuellt Bygglov för tillfällig vindmätningsmast
13.10.2021

Bygglov för tillfällig vindmätningsmast

Purmo vindkraftspark Ab har fått tillfälligt bygglov för en vindmätningsmast i Purmo. Masten blir 180 meter hög och ska användas högst 26 månader. 

Vindmätningarna är en del av bolagets arbete att utreda förutsättningarna för en vindkraftspark i området. Kommunstyrelsen har 27.9.2021 beviljat undantagslov från gällande byggförbud på byggplatsen.

Bygglovet, som tillståndsnämnden beviljade i tisdags, är i kraft högst tre år.