Aktuellt Bygglov för Miljöhälsan Kallans nya hus
19.6.2024
Skiss som visar Miljöhälsan Kallans nya hus i kvällsbelysning. Parkering och lampor syns framför byggnaden.

Skiss som visar Miljöhälsan Kallans nya verksamhetslokaler i Bennäs. Till höger Holmviks gamla verkstad. Bild: Laaja arkitekter.

Bygglov för Miljöhälsan Kallans nya hus

Tillståndsnämnden har beviljat bygglov för Miljöhälsan Kallans nya lokaler i Bennäs. Det handlar om bygga nya verksamhetsutrymmen för miljöhälsovårdens hälsoinspektörer, veterinärer och kontorspersonal.

I fastigheten ingår veterinärmottagning, laboratorier, kontor, personalrum och garage. Veterinärmottagningen placeras i nedre våningen och hälsoinspektionen och kontor på andra våningen.

Byggnaden har en våningsyta på 1 249 m2.

Fastigheten har planerats av arkitektbyrån Laaja Arkitekter.

Byggstart sker troligen efter semestrarna. Kallans verksamhet kan preliminärt flytta in i slutet av 2025.