Aktuellt Byaråd vill bevara Lappfors utlåningsstation
9.5.2023
Sex personer sitter i kommunstyrelsens rum. Kommundirektören sitter ensam till vänster, Lappfors representanter på höger sida av bordet. Ordförande läser upp skrivelsen.

Byarådets representanter uppvaktade kommundirektören Stefan Svenfors (t v) med en skrivelse om beslutet att stänga utlåningsstationen i Lappfors.

Byaråd vill bevara Lappfors utlåningsstation

Över-Nederlappfors byaråd lämnade i dag in en skrivelse till Pedersöre kommunstyrelse, med uppmaningen att styrelsen ska ompröva kultur- och fritidsnämndens beslut att stänga Lappfors utlåningsstation från och med 1.7.2023.

Byarådet anser att beslutet är förhastat och att det försämrar den kommunala servicen i byn ytterligare.

”Redan år 1998 förklarade kommunfullmäktige Lappfors som en kulturby inom Pedersöre. Att nu basera beslutet på statistiska uppgifter från covidpandemitiden rimmar också mycket illa med den värdegrund som Pedersöre kommun lyfter fram i sin kommunstrategi”, skriver byarådet bland annat.

Över-Nederlappfors byaråd befarar att minskad service påverkar inflyttningen till Lappfors negativt.

Byarådet vill att kommunstyrelsen behandlar ärendet och ger utlåningsstationen i Lappfors möjligheter att fortsätta.

Kommundirektören Stefan Svenfors tog emot skrivelsen från byns representanter.