Aktuellt Bidrag för restaurering av Storfjärden
21.1.2020

Bidrag för restaurering av Storfjärden

Kommunstyrelsen bidrar med 2 202 euro till arbetet att återställa Storfjärden i Lepplax.

Storfjärden håller på att växa igen och Lepplax-Norrby samfällda områden har tagit initiativ till att återställa Storfjärden till dess naturliga tillstånd.

I första skedet vintern 2020–hösten 2021 utförs en grundlig kartläggning av området, vilket innebär att man mäter bottendjupet och sedimenttjocklekar samt tar prov av sediment och gör en naturinventering.

Skede 1 beräknas kosta 36 700 euro. Projektgruppen har ansökt om finansiering för 70 procent av kostnaderna från Närings-, trafik och miljöcentralen. Enligt
finansieringsplanen ska Lepplax-Norrby samfällda områden stå för 60 procent av de resterande kostnaderna, medan Pedersöre kommun och Esse å-fonden skulle stå för 20 procent vardera, det vill säga 2 202 euro vardera.

Kommunstyrelsen beslöt på måndagens möte att bevilja 2 202 euro i bidrag för projektet. Gällande övrig medverkan besluter kommunstyrelsen enligt separat beredning.