Aktuellt Bennäs-Östensö skola byggs vid Pedersheim
25.11.2019

Bennäs-Östensö skola byggs vid Pedersheim

Kommunfullmäktige har beslutat att Bennäs skola och Östensö skola dras in. En ny, gemensam skola byggs bredvid Pedersheim i Bennäs.

Det krävdes tre omröstningar innan kommunfullmäktiges ordförande Johanna Holmäng kunde låta klubban falla i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag var att Bennäs och Östensö skolor dras in, och att Pedersöre bygger en ny skola på den tomt som kommunen köpt bredvid Pedersheim.

KD-gruppen föreslog att hela paragrafen skulle remitteras för fortsatta utredningar.

Debatten som följde innehöll många argument både för och emot fortsatta utredningar om alternativa tomter, vid Sursikområdet eller vid travbanan.

När kommunstyrelsens förslag ställdes mot KD:s förslag om remittering, föll rösterna 22–13.

I den fortsatta behandlingen föreslog SDP-gruppen att Bennäs skola och Östensö skola får fortsätta som två separata skolor, och att kommunen bygger en ny skola i Bennäs på den nuvarande skoltomten.

David Pettersson (KD) föreslog å sin sida att Pedersöre ska bygga den nya skolan vid Sursik, efter att kommunen skaffat lämplig tomtmark. Han fick stöd av Roger Pettersson.

I den första omröstningen ställdes SDP:s förslag mot Petterssons förslag. Petterssons förslag vann med rösterna 18–14. Tretton ledamöter avstod att rösta.

Sedan ställdes kommunstyrelsens förslag mot Petterssons förslag. Rösterna föll 23–12 i kommunstyrelsens favör, vilket också innebar att frågan var slutbehandlad.

Skolindragningarna kommer att verkställas då kommunen har byggt en ny, gemensam skola för Bennäs-Östensö.

Budgetmötet fortsätter på måndagseftermiddagen.

Text: Malin Henricson, informatör