Aktuellt Fortsatt förtroende för fullmäktiges presidium
4.6.2019

Fortsatt förtroende för fullmäktiges presidium

Bekanta namn fortsätter i kommunfullmäktiges presidium två år till.

Johanna Holmäng (SFP) återvaldes i måndags som ordförande, Tore Stenmark (SFP) är första viceordförande och Roger Pettersson (KD) får fortsatt förtroende som andra viceordförande. Mandattiden är 1.6.2019–31.5.2021.

Kommunstyrelsen fick en ny ordinarie medlem, då Elin Härmälä (SDP) valdes in i stället för Johanna Överfors som begärt och beviljats befrielse från sitt uppdrag. Härmälä blir också ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

I övrigt fortsätter kommunstyrelsen i samma uppsättning som hittills.
Styrelsens sammansättning för perioden 1.6.2019–31.5.2021 är alltså:
Backlund, Christian (SFP), Berger, Helena (SFP), Borgmästars, Yvonne (SFP), Forsblom, Greger (SFP), Hjulfors, Bernhard (SFP), Härmälä, Elin (SDP), Lindfors, Ralf (KD), Roslund-Nordling, Camilla (SFP), Sjöskog, Niclas (SFP), Snellman, Bernt (KD) och Wiklund, Senja (KD).

Greger Forsblom fortsätter som ordförande och Christian Backlund som videordförande.

Viktor Kock (SDP) valdes till ordinarie medlem i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige för resten av perioden.

Henrik Sandberg (SFP) har begärt och beviljats befrielse från sitt förtroendeuppdrag i social- och hälsovårdsnämnden. Kommunfullmäktige valde Anja Lillqvist (SFP) till ny ordinarie medlem.